ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛ

Ενέργειες, σχέδια, πρακτικές της παγκόσμιας διακυβέρνησης και των προδρόμων του αντιχρίστου, απειλές της χώρας και της Εκκλησίας μας εν μέσω παγκοσμιοποίησης

Re: ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Unread postby nikolar » Sat Nov 09, 2013 9:24 pm

ΑΣ ΘΥΜΗΘΗ (Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ) ΤΟΝ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΠΙΚΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΙΣ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (9ην Νοεμβρίου) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος θὰ συμμετάσχη εἰς ἡμερίδα τῶν ἐν Ἑλλάδι Παπικῶν διὰ τὴν ἀπήχησιν τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου.


Θεωροῦμεν τὴν συμμετοχὴν πρόκλησιν διὰ τὸν πιστὸν λαόν. Διότι ὁ Ἅγιος ἀνήρεσε διὰ βιβλίου του περὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τὸ δόγμα τῆς Α´ Βατικανῆς Συνόδου (1870), συμφώνως πρὸς τὸ ὁποῖον ὁ Πάπας εἶναι ἀλάθητος. Διὰ τοῦ δόγματος αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον διατηρεῖται ἀναλλοίωτον ἕως σήμερον, καταρρίπτεται ἡ ἀξία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, διότι δὲν χρειάζεται νὰ συγκαλῆται Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων ὅλης τῆς Οἰκουμένης, ὅταν ἕνας μόνον ἄνθρωπος δύναται νὰ λύη ἀλαθήτως τὰ προκύπτοντα ἑκάστοτε ζητήματα.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἀναιρεῖ τὸ δόγμα περὶ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα. Διότι τοῦτο: «Καταργεῖ τὰς Συνόδους, ἀφαιρεῖ ἀπ᾽ αὐτῶν τὴν σημασίαν, τὴν σπουδαιότητα καὶ τὸ κῦρος, καὶ κηρύττει αὐτὰς ἀναρμοδίους, διασαλεύων τὴν πρὸς αὐτὰς πεποίθησιν τῶν πιστῶν». Καταδεικνύει ὅτι τὸ δόγμα περὶ ἀλαθήτου κλονίζει ἐκ βάθρων τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν καθιστᾶ «ἄναυδον σῶμα». «Τῷ ὄντι», λέγει, «ἀπὸ καρδίας θλιβόμεθα διὰ τὴν γενομένην ἀδικίαν τῇἘκκλησίᾳ καὶ ἐκ τῶν μυχίων αὐτῆς εὐχόμεθα νὰ φωτίση τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ποντίφηκος τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπως ἀποδώσῃ οὗτος τῇ μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ ὅτι παρ᾽ αὐτῆς ἀφήρεσεν, ὡς μὴ ὤφειλεν».

Τὸ δόγμα περὶ ἀλαθήτου, τὸ ὁποῖον καταργεῖ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, διατηρεῖται ὑπὸ τοῦ Βατικανοῦ ἕως σήμερον. Τοῦτο δὲν ἐμποδίζει τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος νὰ συμμετάσχη εἰς τὴν ἡμερίδα τῶν ἐν Ἑλλάδι Παπικῶν διὰ τὴν ἀπήχησιν τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου (1965).

Δὲν θὰ ἀναλύσωμεν τὰς ἀποφάσεις τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου, διότι αὐτὰς τὰς ὑπηρετοῦν οἱ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι ἀπὸ τὸ 1965 καὶ ἐντεῦθεν κατὰ προκλητικὸν τρόπον καὶ ἀπαξιωτικὸν διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἀλλὰ εἶχον ἀπήχησιν εἰς τὸν πιστὸν λαὸν τῆςὈρθοδόξου Ἑλλάδος. Οἱ ἐν Ἑλλάδι Παπικοὶ ἦσαν ὀλιγώτεροι τῶν ἑβδομήκοντα χιλιάδων ἕως τὴν ἡμέραν, κατὰ τὴν ὁποίαν «ἤνοιξαν» τὰ σύνορα οἱ πολιτικοὶ καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν Ἑλλάδα ἑκατοντάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάσται ἐκ τῶν Βαλκανίων ἀρχικῶς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ ἄλλας περιοχὰς τοῦ πλανήτου. Ἡ μετανάστευσις ἑπταπλασίασε τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Βατικανοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἐλπίζομεν ὅτι ὁ Σεβ. Δημητριάδος θὰ «ξανασκεφθῆ» τὴν συμμετοχήν του εἰς τὴν ἡμερίδα κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.


Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 1997, 8 Νοεμβρίου 2013
nikolar
 
Posts: 1253
Joined: Sun Nov 20, 2011 11:51 am

Re: ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Unread postby nikolar » Thu Nov 21, 2013 10:53 pm

«Συγγνώμη πού εἴμαστε Ὀρθόδοξοι» :
10η Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Ε. στό Πουσάν


Image

« Ἐπιβεβαιώνουμε τή θέση τῆς Ἐκκλησίας στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ καί μετανοοῦμε γιά τίς διαιρέσεις μεταξύ τῶν ἐκκλησιῶν μας καί ἐντός αὐτῶν, ὁμολογώντας μέ λύπη ὅτι ἡ ἔλλειψή ἑνότητάς μας (disunity) ὑπονομεύει τή μαρτυρία μας γιά τά εὐαγγέλια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί καθιστᾶ λιγότερο ἀξιόπιστη τή μαρτυρία μας γιά τήν ἑνότητα ἐκείνη πού ὁ Θεός ἐπιθυμεῖ γιά ὅλους»
(Δήλωση Ἑνότητας, §14)
http://impantokratoros.gr/A428EDF3.el.aspx
nikolar
 
Posts: 1253
Joined: Sun Nov 20, 2011 11:51 am

Re: ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Unread postby nikolar » Wed Nov 27, 2013 12:18 am

Καθοδηγητής της Νέας Τάξης και οικουμενιστικής προπαγάνδας ο Πατριάρχης Αντιοχείας.

http://www.katanixis.blogspot.gr/2013/1 ... _1236.html
nikolar
 
Posts: 1253
Joined: Sun Nov 20, 2011 11:51 am

Re: ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Unread postby nikolar » Sat Nov 30, 2013 3:04 am

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΚΑΙ

"ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ


Ενα αποκαλυπτικο ντοκυμαντερ απο τις κατα ετος και κατα τοπους συνελευσεις του Παγκοσμιου Συμβουλιου Εκκλησιων με τη συμετοχη και "Ορθοδοξων" κληρικων και τα κατα καιρους Παπικα συλλειτουργα.

http://www.youtube.com/watch?annotation ... 1ws59u5AnA
nikolar
 
Posts: 1253
Joined: Sun Nov 20, 2011 11:51 am

Re: ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Unread postby mettoikos » Mon Dec 09, 2013 1:12 pmΔίκη π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ - Ἡ Ἀπολογία του - Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο.
User avatar
mettoikos
 
Posts: 853
Joined: Thu Sep 20, 2012 9:19 pm


Re: ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Unread postby foteini » Thu Jul 03, 2014 8:51 pm

Εδώ θα βρούμε ένα πολύ ενδιαφέρον αντι-οικουμενιστικό βιβλίο για μας αλλά και για τους συγγενείς και τους φίλους μας.
http://katanixis.blogspot.gr/2014/06/bl ... .html#more
foteini
 
Posts: 947
Joined: Fri Nov 18, 2011 9:44 pm

Re: ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Unread postby mettoikos » Fri Jul 11, 2014 1:03 pm

Φοιτητές της θεολογικής του Α.Π.Θ., Ουκ αρνησόμεθά σοι φίλη Ορθοδοξία!


http://katanixis.blogspot.gr/2014/07/bl ... .html#more
User avatar
mettoikos
 
Posts: 853
Joined: Thu Sep 20, 2012 9:19 pm

Re: ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Unread postby mettoikos » Fri Jul 11, 2014 2:26 pm

Ξεχείλισμα λύπης Αγιορειτών Πατέρων

http://www.pentapostagma.gr/2014/07/%CE ... 7_JpkCLVd0
User avatar
mettoikos
 
Posts: 853
Joined: Thu Sep 20, 2012 9:19 pm

Re: ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Unread postby mettoikos » Fri Jul 11, 2014 2:27 pm

Απάντηση στα σχόλια του «Ξεχείλισμα λύπης Αγιορειτών Πατέρων»

http://www.pentapostagma.gr/2014/07/%CE ... CE%BF.html
User avatar
mettoikos
 
Posts: 853
Joined: Thu Sep 20, 2012 9:19 pm

PreviousNext

Return to ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests