᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα ἔτους 2013 (ἀπόστολος-εὐαγγέλιον)

Αποκλειστικά για όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης

᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα ἔτους 2013 (ἀπόστολος-εὐαγγέλιον)

Unread postby Dionysios » Wed Mar 27, 2013 8:52 pm

30 μαρτίου, ᾿Ιωάννου τοῦ Σιναΐτου (εὐαγγέλιον)
Πρᾶος καὶ ταπεινός

᾿Απόστολος 2ας κυριακῆς νηστειῶν
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ

Εὐαγγέλιον 2ας κυριακῆς νηστειῶν
Λόγος καὶ σημεῖο
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα ἔτους 2013 (ἀπόστολος-εὐαγγέλιο

Unread postby Dionysios » Tue Apr 02, 2013 7:01 pm

Εὐαγγέλιον 3ου σαββάτου νηστειῶν
Φίλος τῶν ἁμαρτωλῶν

᾿Απόστολος 3ης κυριακῆς νηστειῶν
Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΠΑΘΕΙ

Εὐαγγέλιον 3ης κυριακῆς νηστειῶν
Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι σταυρός
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα ἔτους 2013 (ἀπόστολος-εὐαγγέλιο

Unread postby Dionysios » Sat Apr 13, 2013 12:58 am

Εὐαγγέλιον 4ου σαββάτου νηστειῶν
Θεραπεία μογιλάλου

᾿Απόστολος 4ης κυριακῆς νηστειῶν
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

Εὐαγγέλιον 4ης κυριακῆς νηστειῶν
Τρία σκηνικά
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα ἔτους 2013 (ἀπόστολος-εὐαγγέλιο

Unread postby Dionysios » Fri Apr 19, 2013 1:27 am

Εὐαγγέλιον 5ου σαββάτου νηστειῶν
Οἱ δολοφόνοι τοῦ Χριστοῦ

᾿Απόστολος 5ης κυριακῆς νηστειῶν
ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Εὐαγγέλιον 5ης κυριακῆς νηστειῶν
Ἡ ταπεινὴ διακονία, ὄχι ἡ καταδυνάστευση, εἶναι ἀληθινὴ ἐξουσία
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα ἔτους 2013 (ἀπόστολος-εὐαγγέλιο

Unread postby Dionysios » Tue Apr 23, 2013 3:25 pm

25 ἀπριλίου, (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα) Ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος

᾿Απόστολος κυριακῆς βαΐων Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Εὐαγγέλιον κυριακῆς Βαΐων Ἄρωμα εὐγνωμοσύνης- κακοσμία φιλαργυρίας

σχόλιο στὴν Κυριακὴ τῶν βαΐων, στὴν μεγάλη Τετάρτη καὶ στὴν Κυριακὴ τῶν μυροφόρων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ ᾿Ιεροσολυμίτισσα
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα ἔτους 2013 (ἀπόστολος-εὐαγγέλιο

Unread postby Dionysios » Tue Apr 23, 2013 8:30 pm

Dionysios wrote:25 ἀπριλίου, (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα) Ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος

᾿Απόστολος κυριακῆς βαΐων Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Εὐαγγέλιον κυριακῆς Βαΐων Ἄρωμα εὐγνωμοσύνης- κακοσμία φιλαργυρίας

σχόλιο στὴν Κυριακὴ τῶν βαΐων, στὴν μεγάλη Τετάρτη καὶ στὴν Κυριακὴ τῶν μυροφόρων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ ᾿Ιεροσολυμίτισσα


Συμπλήρωμα·

Σάββατον τοῦ Λαζάρου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα) Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα ἔτους 2013 (ἀπόστολος-εὐαγγέλιο

Unread postby Dionysios » Wed May 01, 2013 11:58 am

μεγάλη δευτέρα, «᾿Αποστομωτικὲς ἀπαντήσεις» (εὐαγγέλιον)

μεγάλη δευτέρα, «῾Η παραβολὴ τῶν κακῶν γεωργῶν» (εὐαγγέλιον)

μεγάλη τρίτη, «῾Ο Χριστὸς ἀπαντᾷ... — Τὰ οὐαί» (εὐαγγέλιον)

μεγάλη τρίτη, «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί» (εὐαγγέλιον)

μεγάλη τετάρτη, «῞Ελληνες ζητοῦν νὰ δοῦν τὸν Χριστό» (εὐαγγέλιον)

μεγάλη πέμπτη, «᾿Ιούδας» (εὐαγγέλιον)

μεγ. παρασκευή, «Τὸ δεῖπνο τῆς διαθήκης» (1ο εὐαγγέλιο)

μεγ. παρασκευή, «Ἡ διαθήκη τῆς ἀγάπης» (1ο εὐαγγέλιο)

μεγ. παρασκευή, «῾Η σχέσι τοῦ Υἱοῦ μὲ τὸν Πατέρα» (1ο εὐαγγέλιο)

μεγ. παρασκευή, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ (1ο εὐαγγέλιον)

μεγ. παρασκευή, «῾Η ὑπερφυὴς προσευχή» (1ο εὐαγγέλιο)

μεγ. παρασκευή, «Δίκη καὶ σταυρικὴ καταδίκη τοῦ Χριστοῦ» (12 εὐαγγέλια)

μεγ. παρασκευή,«Μόνον δύο κατάλαβαν» (εὐαγγελικὴ ἑρμηνεία)

μέγα σάββατον,«῾Η ἀνάστασις τοῦ ᾿Ιησοῦ» (εὐαγγέλιον)

Εὐαγγέλιον κυριακῆς πάσχα, Ἡ θεότητα τοῦ Ἀναστάντος
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα ἔτους 2013 (ἀπόστολος-εὐαγγέλιο

Unread postby Dionysios » Fri May 10, 2013 11:07 pm

Εὐαγγέλιον σαββάτου διακαινησίμου
Ἡ ταπεινοφροσύνη τοῦ Βαπτιστοῦ

᾿Απόστολος κυριακῆς Θωμᾶ
ΟΙ ΘΕΟΜΑΧΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

Εὐαγγέλιον κυριακῆς Θωμᾶ
Ἡ «ἀπιστία» τοῦ Θωμᾶ
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα ἔτους 2013 (ἀπόστολος-εὐαγγέλιο

Unread postby Dionysios » Sat May 25, 2013 9:59 pm

᾿Απόστολος κυριακῆς παραλύτου
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Εὐαγγέλιον κυριακῆς παραλύτου
Ὁ Ἰησοῦς καταργεῖ τὸ νομικὸ Σάββατο

21 μαΐου, μεγάλου Κωνσταντίνου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
Τὸ ὅραμα τοῦ Παύλου

21 μαΐου, μεγάλου Κωνσταντίνου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
Ἡ μία ποίμνη

25 μαϊου, ᾿Ιωάννου βαπτιστοῦ (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
Ὅλα γιὰ τὸν ἄνθρωπο

Εὐαγγέλιον σαββάτου 4ης ἑβδομ. πάσχα
Αἱρετικοί, ἄνθρωποι τοῦ διαβόλου
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα ἔτους 2013 (ἀπόστολος-εὐαγγέλιο

Unread postby Dionysios » Sat Jun 29, 2013 2:07 pm

29 ἰουνίου, ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα
Τὰ καυχήματα τοῦ Παύλου

29 ἰουνίου,εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα
Ἡ ὁμολογία τοῦ Πέτρου

᾿Απόστολος 1ης κυριακῆς (ἁγίων πάντων)
Τὰ δεινοπαθήματα τῶν πιστῶν

Εὐαγγέλιον κυριακῆς ἁγίων πάντων
Πάνω ἀπ’ ὅλα ὁ Χριστός

5 ἰουλίου, ᾿Αθανασίου τοῦ ᾿Αθωνίτου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
Πρᾶος καὶ ταπεινός
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Next

Return to ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest