Όταν νιώθουμε ότι αυτά που κάνουμε δεν είναι αρκετά

Να μην επιδιώκουμε την ενάρετη ζωή για τον ανθρώπινο έπαινο, αλλά για τη σωτηρίας της ψυχής. (Μέγας Αντώνιος)

Όταν νιώθουμε ότι αυτά που κάνουμε δεν είναι αρκετά

Unread postby bloomyria » Wed Mar 30, 2016 2:01 pm

(αγγλικό κείμενο από εδώ http://www.generationcedar.com/main/2016/03/why-its-great-news-that-youre-not-enough-for-your-family.html.. δεν ξέρω αν είναι ορθόδοξη η μητέρα αλλά με συγκίνησε πολύ)


I’m going to go out on a limb and guess that most of the moms reading this feel like not enough most days. I’ll bet some nights you slink into bed guilt-ridden and anxious over all the things you didn’t do today or all the things you did do you wish you hadn’t.

I’m guessing you wish you were more joyful, more playful, more patient or wiser or more like some other mother you know. I’m also guessing you wonder right about now how I know all these things about you. The answer is, all mothers feel like they aren’t enough sometimes. In my opinion, it’s the work of our enemy who seeks to destroy us and the best way to do that is with an inside job.

So I was knelt beside my bed yesterday morning, sharing some of these concerns with my Father, and instantly He brought to mind the little boy with the few fish and loaves of bread. You have to picture the story: thousands of people–literally a sea of faces–needy, hungry, no doubt grumpy by now, and everyone’s looking around for a solution and this little boy (bless him for his courage) brings this little bag of a lunch that’s only enough for him and says, “You can have it.” Now the fact that he brings it and offers it to Jesus speaks about the faith of a child. Who of us would have done that? Who of us would have believed Jesus could have used such a small amount of food to meet such a large need?

And the fact that Jesus, who could have called down angels from Heaven to bring the necessary provisions, chose to use a person, a small, humble one with not nearly what was needed to meet the needs.

But this story–I’m so glad it’s in the Bible!Because we are that little boy. When I look out at my sea of little people and my heart fails because I know I’m not enough for them, I can offer up my seemingly insignificant gift and He can do miracles with it. Isn’t that the most glorious, wonderful, comforting news on earth? I don’t have to be enough. I only have to have the faith of a child, believing that if I offer what I have, the Lord can multiply it to meet the vast needs in front of me.

That’s the whole point of the Christian life: to realize we’re not enough but to know He is.

See the lunch is just a lunch by itself. But in the hands of a miracle-worker, the King of the universe, it becomes phenomenal. We have so much potential in His hands! Trust Him to do the work.

Mama, take your lunch to Jesus. Do it. Have the faith. Believe that it’s your willingness He wants. It’s your faith He needs to meet the enormous demands in front of you. He can make your little lunch a magnificent feast.
User avatar
bloomyria
 
Posts: 350
Joined: Fri Jun 01, 2012 1:13 pm

Return to ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests