Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Λόγοι, διδαχές και παραινέσεις των Αγίων της Ορθοδοξίας μας προς διόρθωση της πορείας του βίου μας.

Moderator: inanm7

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Fri Sep 03, 2021 6:19 pm

Image«Πρώτον διαλλάγηθι»– Γέροντα, αν από απροσεξία κάνω ένα σφάλμα και δεν το καταλάβω, για να ζητήσω συγχώρηση από την αδελφή την οποία λύπησα, μπορεί στην προσευχή να έχω επικοινωνία με τον Θεό;

– Για να επικοινωνήσης με τον Θεό και να βρής ανάπαυση, πρέπει να παρακολουθής τον εαυτό σου

και να έχης συνεχή εγρήγορση, για να καταλαβαίνης τα σφάλματά σου, να μετανοής και να ζητάς συγχώρηση.

Διαφορετικά, ακόμη κι αν νιώθης κάποια χαρά στην προσευχή, αυτή δεν θα είναι χαρά πνευματική.

Δεν θα έχης μέσα σου το πνευματικό φτερούγισμα που προέρχεται από την επικοινωνία με τον Θεό.


– Καμμιά φορά, Γέροντα, όταν πάω να προσευχηθώ, έχω μέσα μου μια ανησυχία.

– Αν έχης ανησυχία εσωτερική ή νιώθης την καρδιά σου σκληρή,

να ξέρης ότι κάποια αδελφή θα πλήγωσες και γι’ αυτό νιώθεις ένοχη.

Αν της ζητήσης συγχώρηση, θα φύγη η ανησυχία.


– Η προσευχή, Γέροντα, δεν μπορεί να διώξη αυτήν την ανησυχία; Χρειάζεται οπωσδήποτε να ζητήσω συγχώρηση;

– Κοίταξε, αν στενοχωρήσης μια αδελφή, δεν μπορείς να το τακτοποιήσης αυτό μόνο με την προσευχή.

Πρέπει να πάς να της βάλης μετάνοια και να της ζητήσης συγγνώμη.

Αν δεν βάλης μετάνοια στην αδελφή, και τριακόσιες μετάνοιες να κάνης στο κελλί σου, δεν πιάνουν.

Δεν τακτοποιούνται έτσι αυτά τα πράγματα.


«Πρώτον διαλλάγηθι τω αδελφώ σου» (1) , λέει το Ευαγγέλιο, και ύστερα πρόσφερε το δώρο σου (2) .

Εκτός εάν δεν μπορής να την βρής εκείνη την ώρα, αλλά έχης μετανοιώσει για το σφάλμα σου

και είσαι αποφασισμένη, μόλις την συναντήσης, να της ζητήσης συγγνώμη·

τότε η προσευχή σου γίνεται δεκτή από τον Θεό.


– Γέροντα, αν γίνη μια παρεξήγηση με κάποια αδελφή, όταν πάω στο κελλί μου, ειρηνεύω και μπορώ να προσευχηθώ. Μετά, όμως, όταν συναντήσω την αδελφή, είμαι σκληρή απέναντί της και μπορεί να την αποφύγω.

– Δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Αν παρεξηγηθής με μια αδελφή, πώς πας στο κελλί σου και ειρηνεύεις;

Αν δεν της βάλης μετάνοια, πώς μπορείς να ειρηνεύσης και να προσευχηθής;

Αν είχες μέσα σου την ειρήνη του Θεού, η καρδιά σου θα είχε μαλακώσει μετά την προσευχή

που έκανες στο κελλί καί, μόλις θα συναντούσες την αδελφή,

θα το θεωρούσες ευλογία από τον Θεό και δεν θα την απέφευγες.


– Μήπως, Γέροντα, δικαιολογώ το σφάλμα μου και έτσι μπορώ και προσεύχομαι;

– Τί προσευχή είναι αυτή;

Μόνον αν ο άνθρωπος πάρη το σφάλμα επάνω του και πη «ευλόγησον»(3),

έρχεται η Χάρις του Θεού, και μπορεί να επικοινωνήση με τον Θεό.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ ΣΤ’
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2012

(1) Ματθ. 5, 24.
(2) Ματθ. 5, 24.
(3) «Ευλόγησον»: Εδώ σημαίνει «συγχώρεσέ με».
XAPA
 
Posts: 16322
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Sat Sep 04, 2021 5:58 pm

ImageΗ προσευχή είναι «κριτήριον προ κριτηρίου»– Γέροντα, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η προσευχή είναι «κριτήριον προ κριτηρίου» (1).


– Έτσι είναι.

Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται σωστά, τότε η προσευχή είναι «κριτήριον προ κριτηρίου».

Όποιος έχει υγεία πνευματική, όταν πάη να προσευχηθή και αισθανθή την καρδιά του σκληρή,

θα εξετάση από που προέρχεται αυτό, για να το διορθώση.

«Γιατί αισθάνομαι έτσι; θα πή. Μήπως πλήγωσα κάποιον με την συμπεριφορά μου;

Μήπως κατέκρινα ή μου πέρασε λογισμός κατακρίσεως και δεν το κατάλαβα;

Μήπως μου πέρασε κανένας υπερήφανος λογισμός ή υπάρχει μέσα μου κάποιο θέλημα και δεν με αφήνει

να επικοινωνήσω με τον Θεό;».


– Κι άν, Γέροντα, δεν βρίσκη τίποτε;

– Δεν μπορεί· κάτι θα έχη συμβή.

Αν ψάξη στο αρχείο – ανακρίνη δηλαδή τον εαυτό του –, θα βρη τον φάκελλο και θα καταλάβη σε τί έφταιξε.


– Να ανακρίνη, Γέροντα, τον εαυτό του ή να εξομολογηθή στον Θεό;


– Τί να εξομολογηθή, αφού δεν ξέρει τί έχει κάνει;

Πρώτα πρέπει να ανακρίνη τον εαυτό του.

Κι αν δεν βρίσκη τίποτε, τότε να κάνη δυό-τρείς μετάνοιες, να πέση στα γόνατα και να πή:

«Θεέ μου, πάντως σε κάτι έχω σφάλει. Φώτισέ με να καταλάβω τί έκανα».

Μόλις το πη αυτό, αμέσως με την ταπείνωση θα φύγη η ομίχλη του πειρασμού και θα βρη την αιτία.

Βλέποντας δηλαδή ο Θεός την ταπείνωσή του, στέλνει την Χάρη Του και τον φωτίζει να θυμηθή ακριβώς

σε τί έφταιξε, για να τακτοποιηθή.


– Τί βοηθάει, Γέροντα, για να διατηρή κανείς σταθερή την επικοινωνία του με τον Θεό;

– Πολύ βοηθάει η εσωτερική ειρήνη της ψυχής.

Όταν η ψυχή είναι τακτοποιημένη, η προσευχή προχωράει μόνη της.

Γι’ αυτό να μην αφήνης μέσα σου κακία για κανέναν.

Αν έβαλες αριστερό λογισμό για κάποιον, να τον εξαγορευθής στην Γερόντισσα.

Να διώξης και κάθε άλλον αριστερό λογισμό που έχεις, φέρνοντας καλούς λογισμούς.

Με τους καλούς λογισμούς καθαρίζει ο δρόμος, και η προσευχή προχωράει άνετα.
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΛΟΓΟΙ ΣΤ’
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012

(1) «Κριτήριον προ κριτηρίου» σημαίνει: «Δικαστήριο προ της τελικής δίκης». Πρβλ. Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, Κλίμαξ, Λόγος ΚΗ΄, παρ. α΄, σ. 159. «Προσευχή εστι, τω όντως ευχομένω, δικαστήριον και κριτήριον και βήμα Κυρίου προ του μέλλοντος βήματος».
XAPA
 
Posts: 16322
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Sun Sep 05, 2021 4:43 pm

ImageΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ


«Όταν νιώση κανείς
τίς μεγάλες ευλογίες του Θεού,
δυναμώνει, θερμαίνεται η καρδιά,
καί φθάνει και στην αδιάλειπτη προσευχή».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Οι δυσκολίες στην προσευχή

Η ακηδία αχρηστεύει τον άνθρωπο


Γέροντα, τί διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην ακηδία και την ραθυμία;


– Ακηδία είναι η πνευματική τεμπελιά, ενώ η ραθυμία αναφέρεται και στην ψυχή και στο σώμα.

Καλύτερα όμως να λείψουν και τα δύο.

Η ακηδία και η ραθυμία μερικές φορές κολλούν και σε ψυχές που έχουν πολλές προϋποθέσεις για πνευματική ζωή,

που έχουν ευαισθησία, φιλότιμο.


Σε έναν αδιάφορο ο πειρασμός δεν κάνει τόσο κακό.

Ένας ευαίσθητος όμως άνθρωπος, αν στενοχωρηθή, νιώθει μετά ακηδία.

Πρέπει να βρη τί τον στενοχώρησε και να το αντιμετωπίση πνευματικά, για να ξαναβρή το κουράγιο

και να πάρη μπρός η μηχανή του.

Να προσέχη να μην αφήνη αθεράπευτες πληγές, γιατί μετά κάμπτεται από τα τραύματά του.

Το ψυχικό τσάκισμα, το οποίο στην συνέχεια φέρνει και το σωματικό, τον αχρηστεύει.

Ο γιατρός δεν βρίσκει τίποτε, γιατί την βλάβη την έχει προκαλέσει ο πειρασμός.

Πόσες ψυχές που έχουν φιλότιμο, ευαισθησία, τις βλέπω αχρηστευμένες!– Γέροντα, αισθάνομαι εξάντληση και δεν μπορώ να κάνω καθόλου πνευματικά (1) . Αυτό προέρχεται από κούραση ή μήπως είναι από ραθυμία;

– «Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή» (2) , δεν λέει;

Δεν είναι κούραση σωματική· ψυχικό τσάκισμα είναι.

Αυτό είναι χειρότερο από την σωματική κούραση.

Με το ψυχικό τσάκισμα ξεβιδώνεται κανείς και γίνεται σαν ένα όχημα που όλα τα εξαρτήματά του είναι καλά,

αλλά η μηχανή του είναι διαλυμένη.


– Γέροντα, βλέπω ότι, ενώ πρώτα αγαπούσα τα πνευματικά, τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτε.

– Γιατί δεν μπορείς να κάνης τίποτε; Δεν έχεις δυνάμεις; Εγώ βλέπω ότι έχεις.

Δεν θυμάσαι παλιά, όταν χτιζόταν το μοναστήρι και δούλευες όλη μέρα στο γιαπί, πόσα πνευματικά έκανες;


– Μήπως, Γέροντα, φταίει που έδωσα όλον τον εαυτό μου στις δουλειές;

– Πιό πολύ φταίει που άφησες τον εαυτό σου χαλαρό.

Κοίταξε να τον σκληραγωγήσης· να αγαπήσης την άσκηση.

Εγώ, που έχω μισό πνεύμονα, ξέρεις πόσες μετάνοιες κάνω; Δεν μπορώ να σου πω.

Μόνο για τα κομποσχοίνια, που κάνω με μικρές μετάνοιες, σου λέω ότι,

όταν κουράζεται το ένα χέρι, κάνω τον σταυρό με το άλλο.


Αυτά σου τα λέω από αγάπη.

Άλλοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις που έχεις εσύ, και ξέρεις πώς αγωνίζονται, πώς παλεύουν;

Εσύ για λοκατζής κάνεις! Πώς άφησες έτσι τον εαυτό σου;

Εγώ θα προσεύχωμαι για σένα, αλλά, για να βοηθηθής, πρέπει κι εσύ να κάνης μια προσπάθεια.

Κατάλαβες; Στα πνευματικά πρέπει να δώσης όλον τον εαυτό σου, και τότε θα αποδώσης και στην διακονία σου.


– Γέροντα, μερικές φορές, όταν είμαι στο κελλί, με πιάνει ακηδία.


– Στο κελλί σου δεν προσεύχεσαι, δεν μελετάς;

Όσο μπορείς, να μην αφήνης να περνάη ο χρόνος χωρίς να κάνης τίποτε.

Δεν μπορείς να προσευχηθής; Ας μελετήσης κάτι που σε βοηθάει εκείνη την ώρα.

Διαφορετικά ο διάβολος μπορεί να εκμεταλλευθή την άσχημη κατάστασή σου και να σε εξουθενώση.ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ ΣΤ’
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012


(1) «Πνευματικό» είναι: ευχή με το κομποσχοίνι, μετάνοιες, πνευματική μελέτη κ.λπ. που κάνει ο μοναχός εκτός της διατεταγμένης Ακολουθίας και του μοναχικού κανόνος. Αυτά γίνονται και από λαϊκούς που αγωνίζονται στον κόσμο.
(2) Τρίτον Μεγαλυνάριον της Μικράς και της Μεγάλης Παρακλήσεως εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
XAPA
 
Posts: 16322
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Mon Sep 06, 2021 5:52 pm

ImageΝα μην κόβουμε το σχοινί– Γέροντα, μετά την επικοινωνία σας με τόσο κόσμο, ενώ το βράδυ φαίνεσθε πολύ ταλαιπωρημένος, το πρωί δεν υπάρχει στο πρόσωπό σας ίχνος από την ταλαιπωρία αυτήν, αλλά είστε φωτεινός. Πώς γίνεται αυτό;

– Έμ, δεν κόβω το σχοινί (1) !

– Μερικές φορές, Γέροντα, όταν λόγω διακονίας δεν πάω στο Απόδειπνο και είμαι πολύ κουρασμένη, λέω: «θά ξαπλώσω και θα λέω την ευχή», αλλά τελικά με παίρνει ο ύπνος και δεν κάνω τίποτε.

– Όχι, ευλογημένη, ακόμη και όταν είσαι πολύ κουρασμένη, να μην πέφτης στο κρεββάτι,

χωρίς να κάνης καθόλου προσευχή.


Να λές ένα «Τρισάγιο» και τον 50ο Ψαλμό, να ασπάζεσαι την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας,

να σταυρώνης το μαξιλάρι σου και μετά να ξαπλώνης.

Να βάζης και το ρολόι μια ώρα πριν από την Ακολουθία, για να σηκωθής να κάνης τον κανόνα σου.

Χρειάζεται βία, αλλά να νιώσης την βία ως ανάγκη, να το κάνης με την καρδιά σου.

«Ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός» (2) .


– Και όταν, Γέροντα, δεν έχω καθόλου κουράγιο;


– Να βιάσης τον εαυτό σου να κάνη κάτι πνευματικό.

Να φροντίζης κάθε μέρα να κάνης έστω και λίγη μελέτη και λίγη προσευχή.

Η μελέτη, η προσευχή, η ψαλμωδία είναι βιταμίνες που χρειάζεται κάθε μέρα η ψυχή.


Να μην αφήνουμε την ημέρα να περνάη χωρίς καθόλου προσευχή.

Θυμάμαι στον πόλεμο, όταν περνούσαν μέρες χωρίς να κάνουμε επίθεση, ρίχναμε και καμμιά τουφεκιά.

Αλλιώς θα έλεγαν οι εχθροί: «αυτοί κοιμούνται» και θα μας έκαναν αιφνιδιασμό.


Το ίδιο να κάνουμε και στον πνευματικό αγώνα.

Όταν καμμιά φορά νιώθουμε εξάντληση και δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα πνευματικά μας καθήκοντα,

να μην κόβουμε το σχοινί, την επικοινωνία με τον Θεό· να κάνουμε λίγες μετάνοιες, κανένα κομποσχοίνι.

Να ρίχνουμε δηλαδή κανα-δυό ριπές, για να μη μας αιχμαλωτίση το ταγκαλάκι.

Καί, μόλις συνέλθουμε, να αρχίζουμε πάλι κανονικά τον αγώνα μας.


Όταν κανείς αφήνη τα πνευματικά, αν δεν κάνη έστω και λίγες μετάνοιες, κανένα κομποσχοίνι, μετά αγριεύει.

Δουλειές μπορεί να κάνη, προσευχή όμως όχι.

Βλέπω μοναχούς που κάνουν συνέχεια δουλειές και αφήνουν την μελέτη και την προσευχή.

«Ας κάνω κι αυτό, λένε, ας κάνω και το άλλο», και η προσευχή μένει, και τελικά αγριεύουν, γίνονται σαν κοσμικοί.

Έχω δει εργάτες που μπορεί να πελεκάνε πέτρες μέσα στον ήλιο ή να κόβουν ξύλα όλη μέρα,

αλλά τριπλό μεροκάματο να τους δώσης, μισή ώρα στην εκκλησία δεν μπορούν να σταθούν·

βγαίνουν έξω και καπνίζουν.


Το έχω παρατηρήσει αυτό.

Όταν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται, απομακρύνεται από τον Θεό και γίνεται σαν το βόδι· δουλεύει, τρώει, κοιμάται.

Και όσο απομακρύνεται από τον Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα.

Ψυχραίνεται η καρδιά του, και ύστερα δεν μπορεί καθόλου να προσευχηθή.

Για να συνέλθη, πρέπει να μαλακώση η καρ¬διά του, να πάρη στροφή μετανοίας, να συγκλονισθή.
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ ΣΤ’
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2012

(1) Ο Γέροντας εννοεί την επικοινωνία με τον Θεό, την προσευχή.
(2) Β΄ Κορ. 9, 7.
XAPA
 
Posts: 16322
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Tue Sep 07, 2021 4:58 pm

ImageΝα έχης την διάθεση να αρχίσης– Γέροντα, γιατί έχω αμέλεια;

– Αμέλεια; Γιατί σου λείπει το …μέλι! Δεν έχεις, φαίνεται, γλυκαθή από τα πνευματικά.


– Γέροντα, μετά από μια περίοδο αμελείας, βοηθάει να ξεκινήσω σιγά-σιγά; Την μια μέρα να κάνω ένα κομποσχοίνι,
την άλλη δύο κ.λπ.;


– Να έχης την διάθεση να αρχίσης και να βιάσης λίγο τον εαυτό σου, για να βάλης μια αρχή.

Ακόμη και κουρασμένος αν είναι κανείς, αν βιάση λίγο τον εαυτό του, περνάει η κούραση και νιώθει καλά.

Αυτή η μικρή προσπάθεια που κάνει, έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο Θεός την διάθεση θέλει για να επέμβη·

και αυτό είναι που θα μας σώση, η θεία επέμβαση.– Γέροντα, ακόμη και όταν έχω χρόνο, δεν έχω διάθεση να κάνω πνευματικά.

– Έ, συμβαίνει καμμιά φορά αυτή η ανορεξία, αλλά χρειάζεται λίγη βία.

Όταν κανείς είναι αδιάθετος, συνήθως δεν έχει όρεξη για φαγητό, αλλά βιάζει τον εαυτό του και τρώει.

Έχει - δέν έχει όρεξη, τρώει κάτι ελαφρύ στην αρχή, γιατί δεν σηκώνει το στομάχι του, και έρχεται σιγά-σιγά η όρεξη.

Αν δεν φάη, πώς θα στυλωθή;

Έτσι κι εσύ, δεν πρέπει να αφήσης τον εαυτό σου ρέμπελο, γιατί θα καταστραφή.

Να του δώσης ελαφριά πνευματική τροφή, ώστε σιγά-σιγά να συνέλθη.

Να κάνης μια προσπάθεια λίγο-λίγο, για να αρχίσης.


– Πράγματι, Γέροντα, η δυσκολία μου είναι να αρχίσω να κάνω πνευματικά.

– Ναί, γιατί τα λάδια σου είναι παγωμένα.

Να κάνης λίγες μετάνοιες, λίγη μελέτη, λίγο κομποσχοίνι, για να ζεσταθή η καρδιά.

Να λές: «Θα κάνω μόνον πέντε μετάνοιες».

Αν πάρη μπρός η μηχανή, μετά δεν θα μπορής να την σταματήσης· φρενάρισμα θα θέλη.ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ ΣΤ’
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012
XAPA
 
Posts: 16322
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Wed Sep 08, 2021 5:59 pm

ImageΝα δίνουμε στην ψυχή την τροφή που επιθυμεί– Γέροντα, όταν δεν έχω όρεξη για πνευματικά, πώς να βάλω αρχή;

– Να κάνης κάτι πνευματικό που σε ευχαριστεί, και θα σου έρθη η όρεξη και για τα άλλα.

Να απλώσης μπροστά σου την πνευματική τράπεζα και να βρής τί τραβά η όρεξή σου.

Θέλεις να διαβάσης λίγο;

Θέλεις να κάνης ένα κομποσχοίνι;

Θέλεις να κάνης μια Παράκληση;

Θέλεις να διαβάσης Ψαλτήρι ή να κάνης λίγες μετάνοιες;

Αν δεν έχης όρεξη για τίποτε, έ, τότε θέλεις βρεγμένη σανίδα.


– Από εργόχειρο, Γέροντα, μπορώ να αρχίσω;


– Μπορείς, αλλά να λές συγχρόνως και την ευχή.


– Μήπως όμως, Γέροντα, κάνοντας ό,τι με ευχαριστεί, κάνω το θέλημά μου;

– Κοίταξε, στα πνευματικά πρέπει να δίνουμε στην ψυχή την τροφή που επιθυμεί και ζητάει μόνη της.

Έτσι γλυκαίνεται, τρέφεται και παρακινείται για περισσότερα πνευματικά.

Βλέπεις, και όταν αρρωσταίνουμε και ζητά κάτι ο οργανισμός μας, του το δίνουμε, για να γίνουμε καλά.

Μικρός, είχα αρρωστήσει από αναιμία, και ζητούσα να φάω λεμόνι.

Οι δικοί μου όμως, επειδή δεν ήξεραν αν έπρεπε να φάω λεμόνι, δεν μου έδιναν και περίμεναν τον γιατρό.

Και τελικά, όταν ήρθε ο γιατρός, συνέστησε να τρώω λεμόνια, γιατί ο οργανισμός μου είχε ανάγκη

από βιταμίνες που περιέχονται στα λεμόνια.


– Γέροντα, για να αντιμετωπίσω αυτόν τον καιρό την αμέλεια, έκανα μια προσπάθεια να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα.

– Το πρόγραμμα καλό είναι, αλλά πρέπει πρώτα να μπή η καρδιά και μετά το πρόγραμμα.


– Μήπως, Γέροντα, να μου βάζατε εσείς ένα πρόγραμμα;

– Το πρόγραμμα που θα σου βάλω, είναι να κάνης ό,τι πνευματικό σε ευχαριστεί.

Να μη στρυμώχνης με άγχος τον εαυτό σου,

αλλά να εξετάζης από τί είδους πνευματική τροφή

έχει ανάγκη η ψυχή σου και να της το δίνης.

Όταν νιώθης την ανάγκη να ψάλλης, να ψάλλης·

όταν σε τραβάη η μελέτη, να μελετάς·

όταν σε τραβάη η ευχή, να λές την ευχή.


Να κάνης και ό,τι άλλο πνευματικό επιθυμείς, αρκεί να μην καταπιέζης τον εαυτό σου.Νομίζω ότι κατάλαβες.

Αυτό θα γίνη τώρα στις αρχές, μέχρι να γλυκαθή η ψυχή σου,

και μετά θα μπής σε μια πνευματική σειρά που θα σε τραβάη από μόνη της.

Μήν ανησυχής λοιπόν, με την Χάρη του Θεού θα πάρη μπρός η μηχανή σου και θα τρέχης.ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ ΣΤ’
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012
XAPA
 
Posts: 16322
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Thu Sep 09, 2021 6:54 pm

ImageΝα προσευχώμαστε από φιλότιμο– Γέροντα, με τόση κούραση που έχετε, πώς μπορείτε και προσεύχεσθε;

– Εμένα η προσευχή με ξεκουράζει.

Και έχω δει ότι μόνον η προσευχή ξεκουράζει πραγματικά τον άνθρωπο.

Όταν γίνεται με την καρδιά, διώχνει και την κούραση και τον ύπνο και την πείνα,

γιατί θερμαίνεται η ψυχή, και ύστερα δεν θέλεις ούτε να κοιμηθής ούτε να φάς.

Ζής σε μια υπερφυσική κατάσταση και τρέφεσαι διαφορετικά· σε τρέφουν τα πνευματικά.– Γέροντα, δεν έχω αγάπη για την προσευχή.


– Δεν έχει θερμανθή ακόμη η καρδιά σου και η προσευχή δεν γίνεται από μέσα· τα κάνεις όλα από μια πειθαρχία, ξερά.

Πώς ξεκινάς την προσευχή σου;


– Αρχίζω, Γέροντα, με την σκέψη ότι πρέπει να προσεύχωμαι για μένα και για όλους.

– Ά, παράξενος άνθρωπος είσαι!

Εσύ πας με ένα «πρέπει»·

«πρέπει να προσεύχωμαι, πρέπει να κάνω πνευματικά, πρέπει, πρέπει...», και ζορίζεσαι.


Καλό είναι που υπάρχει μέσα σου αυτή η δύναμη, αλλά να ξεκινάς με έναν ταπεινό λογισμό, με έναν πόνο.

Να δουλέψη, να πονέση η καρδιά, και τότε δεν θα ζορίζεσαι· θα νιώθης χαρά,

θα υπάρχη μέσα σου μια εσωτερική αγαλλίαση.


– Γέροντα, νιώθω ένα σφίξιμο· δεν υπάρχει μέσα μου πνευματικό φτερούγισμα.

– Χαίρεσαι, όταν προσεύχεσαι; Γιατί νομίζω ότι ζορίζεσαι λίγο.

Πηγαίνεις με φιλότιμο να κάνης κάτι, αλλά, χωρίς να το καταλαβαίνης, μπαίνει και λίγος εγωισμός.

«Να κάνω τόσες μετάνοιες, λές, να κάνω τόσα κομποσχοίνια, να αυξήσω τις μετάνοιες, να αυξήσω τα κομποσχοίνια».

Και αυτό όχι για την αγάπη του Χριστού ή για κάποιον που έχει ανάγκη, αλλά για να κάνης πολλά, να αγιάσης.


Δεν λές δηλαδή ταπεινά: «αφού ο Θεός είπε “άγιοι γίνεσθε” (1) , θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ»,

αλλά πάς με μια ξερή λογική: «πρέπει να αγιάσω».


– Γέροντα, πώς να σφίξω τον εαυτό μου στην προσευχή;

– Γιατί να σφίξης τον εαυτό σου στην προσευχή και να μην προσεύχεσαι από φιλότιμο;


– Πώς θα γίνη αυτό, Γέροντα;


– Αν σκεφθής τις ευεργεσίες του Θεού, θα σκεφθής και τον Θεό, τον Ευεργέτη σου,

και θα συναισθανθής την αχαριστία σου και την αμαρτωλότητά σου και θα ζητήσης το έλεός Του.

Όταν νιώση κανείς τις μεγάλες ευλογίες του Θεού, δυναμώνει, θερμαίνεται η καρδιά,

και φθάνει και στην αδιάλειπτη προσευχή.
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΛΟΓΟΙ ΣΤ’
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012

(1) Α΄ Πέτρ. 1, 16. Βλ. και Λευϊτ. 20, 7 και 20, 26.
XAPA
 
Posts: 16322
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby nikolaos » Tue Sep 21, 2021 9:01 am

Χαρα που εισαι;
nikolaos
 
Posts: 320
Joined: Thu Nov 24, 2011 10:51 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Sat Sep 25, 2021 1:48 pm

Νικόλαε, ήμουνα πάντα εδώ δίπλα σας και περίμενα.

Δεν ξέρω για ποιό λόγο, έμπαινα στο φόρουμ αλλά δεν μπορούσα να δημοσιεύσω οτιδήποτε.

Δεν υπήρχαν σε μένα οι επισημάνσεις youtube , quote, img κλπ. Ούτε το Υποβολή για να μπορώ να βάλω κάτι.

Σήμερα το βρήκα σε φυσιολογικά πλαίσια και μπορώ με τη βοήθεια του Θεού να συνεχίσω από εκεί που έμεινα...Ευχαριστώ.
XAPA
 
Posts: 16322
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Sat Sep 25, 2021 1:51 pm

ImageΟ περισπασμός στην προσευχή– Γέροντα, όταν προσεύχωμαι στο κελλί μου, έχω ανησυχία μήπως κάποια αδελφή ανοίξη την πόρτα, και αυτό μου φέρνει περίσπαση.

– Εγώ, αν είμαι σε κατάσταση προσευχής και ανοίξη κάποιος την πόρτα,

προτιμώ να με χτυπήση με το τσεκούρι στο κεφάλι,

παρά να με δη εκείνη την ώρα που προσεύχομαι.

Είναι σαν να πετάς και έρχεται ο άλλος και σού σπάζει τα φτερά.

Εσείς δεν έχετε ζήσει ακόμη πνευματικές καταστάσεις την ώρα της προσευχής, για να καταλάβετε πόσο στοιχίζει

σε κάποιον να τον ενοχλήσετε την ώρα που προσεύχεται.Δεν έχετε νιώσει αυτήν την επικοινωνία με τον Θεό, που ο άνθρωπος φεύγει κατά κάποιον τρόπο από την γή.

Αν είχατε τέτοιες εμπειρίες, θα σεβόσασταν τους άλλους, όταν προσεύχωνται.

Αν υπήρχε αυτή η ευαισθησία η πνευματική, θα σκεφτόσασταν:

«Πώς να διακόψω τον άλλον την ώρα που προσεύχεται;».

Θα καταλαβαίνατε τί μεγάλη ζημία του κάνετε και θα προσέχατε.

Δεν λέω να προσέχετε με άγχος και με σφίξιμο, αλλά με σεβασμό προς τον άλλον που επικοινωνεί με τον Θεό.


Αλλά, αν δεν υπάρχη αυτή η πνευματική ευαισθησία,

να υπάρχη τουλάχιστον η κοσμική ευαισθησία, με την καλή έννοια.

Να συνηθίσετε να χτυπάτε την πόρτα και να λέτε δυνατά:

«Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων», για να είναι ήσυχος ο άλλος και να μην είναι συνέχεια σε επιφυλακή.

Άλλο να είμαι σε εγρήγορση πνευματική και άλλο να είμαι συνέχεια σε επιφυλακή,

μήπως ανοίξουν την πόρτα· αυτό κουράζει, τσακίζει.


– Μπορεί, Γέροντα, κάποια να το κάνη από απλότητα;


– Δεν είναι απλότητα να χτυπάη μια αδελφή την πόρτα της άλλης καί,

χωρίς να ακούση το «Αμήν», να ανοίγη και να μπαίνη μέσα.

Απορώ, πώς το κάνετε αυτό!

Μπορεί η άλλη να κλαίη στην προσευχή και δεν θέλει να την δούν.

Εγώ, όταν πηγαίνω σε κάποιο γειτονικό Κελλί και ακούω να διαβάζουν την Ακολουθία του Εσπερινού,

μπορεί να κάνω και μία ώρα κομποσχοίνι έξω στο κρύο, για να μην τους διακόψω και κουτσουρέψουν την Ακολουθία.


Αφού τους ακούω ότι ψάλλουν, πώς να ανοίξω την πόρτα;

Πώς να μπώ; Αν μπώ, είναι σαν να έχω δικαιώματα.

Μπορεί εκείνοι να μου δίνουν δικαιώματα, αλλά εγώ δεν το κάνω αυτό·

είναι εγωιστικό, σαν να είμαι κάτι και δεν υπολογίζω τον άλλον.

Να υπάρχη αυτή η εσωτερική ευαισθησία.

Μια φορά, όταν ήμουν στο Σινά, είδα δύο Βεδουινάκια, ένα αγοράκι κι ένα κοριτσάκι,

να προσεύχωνται στον δρόμο με κομπολόγια και γύρισα σιγά-σιγά πίσω,

για να τελειώσουν τα καημένα την προσευχή τους και να συνεχίσω μετά τον δρόμο μου,

γιατί δεν υπήρχε άλλο πέρασμα.


– Γέροντα, μόλις αρχίσω να προσεύχωμαι, έρχονται στον νού μου οι εκκρεμότητες που έχω στο διακόνημα.

– Κι εγώ, άμα έχω εκκρεμότητες, δεν μπορώ να ησυχάσω.

Γι’ αυτό, αν θέλης να μην έχης περισπασμό την ώρα της προσευχής, να τακτοποιής γρήγορα-γρήγορα

τις εκκρεμότητες που έχεις και ύστερα να αρχίζης την προσευχή, λέγοντας στον λογισμό σου:

«Όλα είναι τακτοποιημένα καλύτερα από την ψυχή μου.

Ας φροντίσω λοιπόν να τακτοποιήσω και αυτήν».– Γέροντα, σκέφτομαι ότι, αν είχα κάποια δυσκολία στην ζωή μου, αυτό θα με βοηθούσε στην προσευχή.


– Τί είναι αυτά που λές;

Πόλεμος πρέπει να γίνη, για να ζητήσης τον Χριστό;

Μια καλή εξωτερική κατάσταση είναι η καλύτερη προϋπόθεση για την καλή εσωτερική κατάσταση.

Η προσευχή θέλει να είναι κανείς απερίσπαστος εξωτερικά και τακτοποιημένος εσωτερικά.

Το απερίσπαστο πολύ βοηθάει στην πνευματική ζωή.
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΛΟΓΟΙ ΣΤ’
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012
XAPA
 
Posts: 16322
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

PreviousNext

Return to ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest