Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Λόγοι, διδαχές και παραινέσεις των Αγίων της Ορθοδοξίας μας προς διόρθωση της πορείας του βίου μας.

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Wed Nov 22, 2017 5:14 pm

ImageΟ νούς κοντά στον Χριστό σιωπώντας…– Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ γράφει: «Ο ταπεινόφρων, όταν παρίσταται ενώπιον του Θεού, δεν θέλει τολμήσει να προσευχηθή» (1). Δηλαδή τί κάνει;

– Αισθάνεται τον εαυτό του ανάξιο να προσευχηθή, να συνομιλήση με τον Θεό.

– Και τί κάνει, Γέροντα;

– Του αρκεί αυτό· το ότι παρίσταται ενώπιον του Θεού.


– Γέροντα, εσείς με τί τρόπους καλλιεργούσατε την ευχή στους διαφόρους τόπους που μονάσατε;

– Χανόμουν στην ευχή!

Ξέρεις τί θα πη χανόμουν; Βυθιζόμουν…, ένα γλυκό βύθισμα…


– Θέλετε να πήτε, Γέροντα, ότι χάνατε την αίσθηση του τόπου και του χρόνου;

– Ναί, χανόμουν τελείως…

Για να φέρω έναν λογισμό, έπρεπε να σταματήσω την ευχή.

Ξέρεις τί θα πη να βυθίζεσαι-νά βυθίζεσαι... Μετά δεν θέλεις τίποτε, δεν ζητάς τίποτε.


– Μετά, Γέροντα, λές μόνον το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με»;

– Δεν λές τίποτε· νιώθεις την θεία θέρμη, την θεία γλυκύτητα.

Σταματάει πλέον και η ευχή, επειδή ο νούς έχει ενωθή με τον Θεό και δεν θέλει με κανέναν τρόπο

να φύγη από κοντά Του· τόσο ευχάριστα νιώθει.

Όταν φθάση σ’ αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος, η ευχή κόβεται μόνη της.

Τότε σταματάει και ο νούς από την παρουσία του Θεού, παύει να λειτουργή και το μυαλό,

και η ψυχή αισθάνεται μόνον την γλυκύτητα της θείας αγάπης, της θείας στοργής και σιγουριάς,

σαν το μωρό που δεν σκέφτεται τίποτε, αλλά μόνον αγάλλεται στην αγκαλιά της μάνας του.

Όταν το παιδάκι λουφάζη στην αγκαλιά της μάνας, μιλάει; Είναι ένωση πλέον, επικοινωνία.Καλή είναι η ευχή με την σιωπή,

αλλά καλύτερη είναι η σιωπή με την σιωπή:

ο νούς κοντά στον Χριστό σιωπώντας.
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ ΣΤ’
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012


(1) Βλ. Αββά Ισαάκ του Σύρου, Οι Ασκητικοί Λόγοι, Λόγος ΠΑ΄, σ. 275.
XAPA
 
Posts: 7793
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Thu Nov 23, 2017 5:57 pm

Image


ΛΟΓΟΙ ΣΤ’ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Περιπτώσεις των Ψαλμών του Αγίου Αρσενίου
ΨΑΛΜΟΣ 1ος (Μακάριος ανήρ, ός ουκ επορεύθη)

Όταν φυτεύουν δένδρα ή αμπέλι, για να καρποφορήσουν.


ΨΑΛΜΟΣ 2ος (Ίνα τί εφρύαξαν έθνη;)

Για να δώση φώτιση ο Θεός σ’ αυτούς που πηγαίνουν σε συνέδρια.


ΨΑΛΜΟΣ 3ος (Κύριε, τί επληθύνθησαν οι θλίβοντές με;)

Για να φύγη η κακία από τους ανθρώπους, για να μη βασανίζουν και θλίβουν άδικα τους συνανθρώπους τους.


ΨΑΛΜΟΣ 4ος (Εν τω επικαλείσθαί με εισήκουσάς μου)

Για να θεραπεύση ο Θεός τους ευαίσθητους ανθρώπους, που αρρώστησαν από μελαγχολία από την συμπεριφορά των σκληρόκαρδων ανθρώπων.


ΨΑΛΜΟΣ 5ος
(Τα ρήματά μου ενώτισαι, Κύριε)

Για να θεραπεύση ο Θεός τα πληγωμένα, χτυπημένα μάτια από κακόν άνθρωπο.


ΨΑΛΜΟΣ 6ος (Κύριε, μη τω θυμώ σου ελέγξης με)

Για να ελευθερώση ο Θεός τον μαγευμένο άνθρωπο.


ΨΑΛΜΟΣ 7ος (Κύριε ο Θεός μου, επί σοί ήλπισα)

Γι’ αυτούς που έπαθαν από φοβία από τις φοβέρες και τις απειλές των κακών ανθρώπων.ΨΑΛΜΟΣ 8ος (Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου)

Γι’ αυτούς που έπαθαν κακό από δαίμονες ή από πονηρούς ανθρώπους.ΨΑΛΜΟΣ 9ος
(Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε... διηγήσομαι πάντα)

Για να πάψουν να σε φοβερίζουν οι δαίμονες στον ύπνο ή με φαντασίες την ημέρα.ΨΑΛΜΟΣ 10ος (Επί τω Κυρίω πέποιθα)

Για σκληρόκαρδα ανδρόγυνα που μαλώνουν και χωρίζουν. (Όταν βασανίζη άδικα ο σκληρός ή η σκληρή τον ευαίσθητο).


ΨΑΛΜΟΣ 11ος
(Σώσόν με, Κύριε, ότι εκλέλοιπεν όσιος)

Για τρελλούς που έχουν και κακότητα και κάνουν κακό στους ανθρώπους.ΨΑΛΜΟΣ 12ος (Έως πότε, Κύριε, επιλήση μου εις τέλος;)

Γι’ αυτούς που πάσχουν από το συκώτι.


ΨΑΛΜΟΣ 13ος (Είπεν άφρων εν καρδία αυτού· Ουκ έστι Θεός)

Για φοβερό δαιμόνιο (3 φορές την ημέρα επί 3 ημέρες).


ΨΑΛΜΟΣ 14ος (Κύριε, τις παροικήσει εν τω σκηνώματί σου;)

Για να αλλάξουν γνώμη οι ληστές και να επιστρέψουν άπρακτοι και μετανοημένοι.


ΨΑΛΜΟΣ 15ος (Φύλαξόν με, Κύριε, ότι επί σοί ήλπισα)

Για να βρεθή το κλειδί, όταν χαθή.ΨΑΛΜΟΣ 16ος (Εισάκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου)

Για μεγάλη συκοφαντία (3 φορές την ημέρα επί 3 ημέρες).ΨΑΛΜΟΣ 17ος (Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς μου)

Όταν γίνεται σεισμός ή θεομηνία, κατακλυσμός και κεραυνοί.


ΨΑΛΜΟΣ 18ος (Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού)

Για να ελευθερωθούν οι μητέρες στην γέννα τους.


ΨΑΛΜΟΣ 19ος (Επακούσαι σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως)

Για ανδρόγυνα που δεν γεννούν, λόγω αναπηρίας, για να τους θεραπεύση ο Θεός, για να μη χωρίσουν.
ΨΑΛΜΟΣ 20ος (Κύριε, εν τη δυνάμει σου ευφρανθήσεται ο βασιλεύς)

Για να μαλακώση ο Θεός τις καρδιές των πλουσίων, να κάνουν ελεημοσύνες στους φτωχούς.ΨΑΛΜΟΣ 21ος
(Ο Θεός ο Θεός μου, πρόσχες μοι)

Για να εμποδίση ο Θεός την πυρκαγιά, για να μη γίνη κακό.


ΨΑΛΜΟΣ 22ος (Κύριος ποιμαίνει με, και ουδέν με υστερήσει)

Για να ημερέψη ο Θεός τα άτακτα και ανυπάκουα παιδιά, που θλίβουν τους γονείς τους.ΨΑΛΜΟΣ 23ος (Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής)

Για να ανοίξη η πόρτα, όταν χαθή το κλειδί.


ΨΑΛΜΟΣ 24ος (Προς σέ, Κύριε, ήρα την ψυχήν μου)

Σε ανθρώπους που φθονεί πολύ ο πειρασμός και τους φέρνει συνέχεια αναποδιές στην ζωή τους, για να γογγύσουν.


ΨΑΛΜΟΣ 25ος (Κρίνόν με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην)

Όταν ζητάη κανείς κάτι καλό από τον Θεό, για να του το δώση, χωρίς να τον βλάψη.


ΨΑΛΜΟΣ 26ος (Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου)

Για να προστατέψη ο Θεός τους χωρικούς από τα εχθρικά στρατεύματα, να μην κάνουν κακό στους ανθρώπους και λεηλασίες στις αγροικίες.


ΨΑΛΜΟΣ 27ος (Προς σέ, Κύριε, κεκράξομαι)

Για να θεραπεύση ο Θεός τους νευρασθενείς και όσους πά¬σχουν από νευρόπονους.


ΨΑΛΜΟΣ 28ος (Ενέγκατε τω Κυρίω, υιοί Θεού)

Γι’ αυτούς που τους πειράζει η θάλασσα και φοβούνται στην πολλή φουρτούνα.

ΨΑΛΜΟΣ 29ος (Υψώσω σε, Κύριε, ότι υπέλαβές με)

Γι’ αυτούς που κινδυνεύουν μακριά, μέσα σε βάρβαρους και άπιστους λαούς, για να τους φυλάξη ο Θεός, και να φωτίση κι εκείνους να ημερέψουν και να γνωρίσουν τον Θεό.


ΨΑΛΜΟΣ 30ος (Επί σοί, Κύριε, ήλπισα)

Για να δώση ο Θεός αφθονία σπαρτών και καρπών στα δένδρα, όταν ο καιρός δεν είναι ευνοϊκός.


ΨΑΛΜΟΣ 31ος (Μακάριοι ών αφέθησαν αι ανομίαι)

Για να βρουν οι οδοιπόροι τον δρόμο, όταν χαθούν και ταλαιπωρούνται.ΨΑΛΜΟΣ 32ος (Αγαλλιάσθε, δίκαιοι, εν Κυρίω)

Για να φανερώση ο Θεός την αλήθεια στους αδικοφυλακισμένους, για να ελευθερωθούν.


ΨΑΛΜΟΣ 33ος
(Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρώ)

Σε ψυχορραγούντες, όταν βασανίζωνται από τους δαίμονες την ώρα του θανάτου ή σε εχθρικά στρατεύματα, όταν απειλούν και παραβιάζουν τα σύνορα, για να κάνουν κακό.


ΨΑΛΜΟΣ 34ος (Δίκασον, Κύριε, τους αδικούντάς με)

Για να ελευθερώση ο Θεός τους καλοκάγαθους ανθρώπους
από τις παγίδες των πονηρών ανθρώπων, που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους του Θεού.
Για να εξαλειφθή τελείως η έχθρα μετά από τα μαλώματα ή τις παρεξηγήσεις.ΨΑΛΜΟΣ 35ος (Φησίν ο παράνομος του αμαρτάνειν εν εαυτώ)


ΨΑΛΜΟΣ 36ος (Μη παραζήλου εν πονηρευομένοις)

Για βαριά πληγωμένους ανθρώπους από κακοποιούς εγκληματίες.ΨΑΛΜΟΣ 37ος (Κύριε, μη τω θυμώ σου ελέγξης με)

Όταν πονάνε οι σιαγόνες από σάπια δόντια.


ΨΑΛΜΟΣ 38ος
(Είπα· Φυλάξω τας οδούς μου)

Για να βρουν εργασία οι εγκαταλελειμμένοι και δυστυχισμένοι άνθρωποι, για να μη θλίβωνται.


ΨΑΛΜΟΣ 39ος (Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον)

Για να επανέλθη αγάπη μεταξύ αφεντικού και υπαλλήλων, όταν δημιουργούνται προστριβές.ΨΑΛΜΟΣ 40ος (Μακάριος ο συνιών επί πτωχόν και πένητα)

Για να ελευθερωθούν οι μητέρες στην γέννα, από πρόωρο τοκετό.


ΨΑΛΜΟΣ 41ος (Όν τρόπον επιποθεί η έλαφος)

Σε νέους που αρρωσταίνουν από έρωτα, όταν τραυματίζεται το ένα πρόσωπο και θλίβεται.


ΨΑΛΜΟΣ 42ος (Κρίνόν μοι, ο Θεός, και δίκασον την δίκην μου)

Για να ελευθερωθούν οι αιχμάλωτοι από τις φυλακές του εχθρικού έθνους.


ΨΑΛΜΟΣ 43ος (Ο Θεός, εν τοις ωσίν ημών ηκούσαμεν)

Για να φανερώση ο Θεός την αλήθεια στα παρεξηγημένα ανδρόγυνα, για να συμφιλιωθούν.


ΨΑΛΜΟΣ 44ος (Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγον αγαθόν)

Για τους ανθρώπους που πάσχουν από την καρδιά ή από τα νεφρά.ΨΑΛΜΟΣ 45ος (Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμις)

Για τους νέους που εμποδίζει ο εχθρός από φθόνο να δημιουργήσουν οικογένεια (νά παντρευτούν).ΨΑΛΜΟΣ 46ος (Πάντα τα έθνη, κροτήσατε χείρας)

Για να ειρηνεύση ο υπηρέτης ή ο δούλος, όταν φύγη πληγωμένος από το αφεντικό του, και να βρη δουλειά.ΨΑΛΜΟΣ 47ος (Μέγας Κύριος και αινετός σφόδρα)

Όταν γίνωνται μεγάλες καταστροφές και ληστείες από βαρβαρικές συμμορίες πειρατών. (Να διαβάζεται συνέχεια επί 40 ημέρες).


ΨΑΛΜΟΣ 48ος (Ακούσατε ταύτα, πάντα τα έθνη)

Γι’ αυτούς που κάνουν επικίνδυνη δουλειά.ΨΑΛΜΟΣ 49ος (Θεός θεών Κύριος ελάλησε)

Για να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον Θεό οι απο-μακρυσμένοι άνθρωποι, για να σωθούν.


ΨΑΛΜΟΣ 50ος
(Ελέησόν με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σου)

Όταν εξ αμαρτιών μας έρθη παιδαγωγική οργή Θεού (επιδημία αρρώστιας και θανατικό στους ανθρώπους ή στα ζώα).ΨΑΛΜΟΣ 51ος (Τί εγκαυχά εν κακία, ο δυνατός;)

Για να μετανοήσουν οι σκληρόκαρδοι άρχοντες και να γίνουν ευσπλαγχνικοί, για να μη βασανίζουν τον λαό.ΨΑΛΜΟΣ 52ος (Είπεν άφρων εν καρδία αυτού· Ουκ έστι Θεός)

Για να ευλογήση ο Θεός τα δίχτυα, να γεμίζουν ψάρια.


ΨΑΛΜΟΣ 53ος (Ο Θεός, εν τω ονόματί σου σώσόν με)

Για να φωτίση ο Θεός τους πλουσίους που έχουν αγορασμένους δούλους, να τους ελευθερώσουν.


ΨΑΛΜΟΣ 54ος (Ενώτισαι, ο Θεός, την προσευχήν μου)

Για να αποκατασταθή η υπόληψη της δυσφημισμένης οικογενείας που έχει συκοφαντηθή.
ΨΑΛΜΟΣ 55ος (Ελέησόν με, ο Θεός, ότι κατεπάτησέ με άνθρωπος)

Σε ευαίσθητους που έχουν πληγωθή ψυχικά από τους συνανθρώπους τους.


ΨΑΛΜΟΣ 56ος (Ελέησόν με, ο Θεός, ελέησόν με)

Για ανθρώπους που υποφέρουν από πονοκεφάλους από πολλή στενοχώρια.


ΨΑΛΜΟΣ 57ος (Ει αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείτε)

Για να έλθουν ευνοϊκά τα πράγματα σ’ εκείνους που ενεργούν για το καλό, να εμποδίση ο Θεός κάθε πονηρή ενέργεια δαιμόνων ή φθονερών ανθρώπων.


ΨΑΛΜΟΣ 58ος (Εξελού με εκ των εχθρών μου, ο Θεός)

Για τους βουβούς, να δώση ο Θεός λαλιά.


ΨΑΛΜΟΣ 59ος (Ο Θεός, απώσω ημάς και καθείλες ημάς)

Για να φανερώση ο Θεός την αλήθεια, όταν συκοφαντήται σύνολο ανθρώπων.ΨΑΛΜΟΣ 60ος (Εισάκουσον, ο Θεός, της δεήσεώς μου)

Γι’ αυτούς που δυσκολεύονται στην εργασία, είτε από τεμπελιά είτε από δειλία.ΨΑΛΜΟΣ 61ος (Ουχί τω Θεώ υποταγήσεται η ψυχή μου;)

Για να απαλλάξη ο Θεός από δοκιμασίες τον ολιγόψυχο άνθρωπο, που δεν έχει υπομονή και γογγύζει.


ΨΑΛΜΟΣ 62ος (Ο Θεός, ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω)

Για να καρπίσουν τα χωράφια και τα δένδρα, όταν στερούνται από νερό.


ΨΑΛΜΟΣ 63ος (Εισάκουσον, ο Θεός, της φωνής μου)

Όταν δαγκωθή άνθρωπος από λύκο ή σκύλο λυσσασμένο. (Ο Άγιος τους έδινε να πιούν και από το διαβασμένο νερό).


ΨΑΛΜΟΣ 64ος (Σοί πρέπει ύμνος, ο Θεός, εν Σιών)

Για να έχουν οι έμποροι ευλογία, για να μη φλυαρούν και αδικούν τους απλούς ανθρώπους.


ΨΑΛΜΟΣ 65ος (Αλαλάξατε τω Κυρίω, πάσα η γή)

Για να μη φέρνη αναποδιές ο πονηρός στα σπίτια και θλίβη τις οικογένειες.ΨΑΛΜΟΣ 66ος (Ο Θεός οικτειρήσαι ημάς)

Για να ευλογηθούν τα πουλερικά (ορνιθοτροφεία).


ΨΑΛΜΟΣ 67ος (Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί)

Για να ελευθερωθούν οι μητέρες που δυσκολεύονται να αποβάλουν, όταν παθαίνουν κακό.ΨΑΛΜΟΣ 68ος (Σώσόν με, ο Θεός, ότι εισήλθοσαν ύδατα)

Όταν γίνωνται θεομηνίες και πλημμυρίζουν τα ποτάμια και παρασύρουν σπίτια και ανθρώπους.ΨΑΛΜΟΣ 69ος (Ο Θεός, εις την βοήθειάν μου πρόσχες)

Σε ευαίσθητους ανθρώπους που θλίβονται για το παραμικρό και έρχονται σε απόγνωση, να τους ενισχύη ο Θεός.


ΨΑΛΜΟΣ 70ος
(Επί σοί, Κύριε, ήλπισα)

Για εγκαταλελειμμένους ανθρώπους που γίνονται βαρετοί από φθόνο του διαβόλου και έρχονται σε απόγνωση, για να βρουν έλεος από τον Θεό και περίθαλψη.


ΨΑΛΜΟΣ 71ος (Ο Θεός, το κρίμα σου τω βασιλεί δός)

Για να ευλογήση ο Θεός τα αγαθά της νέας σοδειάς, που με-τέφεραν στα σπίτια τους οι γεωργοί.


ΨΑΛΜΟΣ 72ος (Ως αγαθός ο Θεός τω Ισραήλ)

Για να μετανοήσουν οι κακοποιοί άνθρωποι.ΨΑΛΜΟΣ 73ος (Ίνα τί, ο Θεός, απώσω εις τέλος;)

Για να προφυλάξη ο Θεός τους χωρικούς που εργάζονται στα χωράφια τους, όταν οι εχθροί έχουν περικυκλωμένο το χωριό.


ΨΑΛΜΟΣ 74ος (Εξομολογηθησόμεθά σοι, ο Θεός)

Για να ημερέψη το βάρβαρο αφεντικό, να μη βασανίζη τους συνανθρώπους του, τους υπαλλήλους.


ΨΑΛΜΟΣ 75ος (Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός)

Σε μητέρα που φοβάται στην γέννα της, για να την ενθαρρύνη και να την προστατέψη ο Θεός.


ΨΑΛΜΟΣ 76ος (Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν)

Όταν δεν υπάρχη κατανόηση μεταξύ γονέων και παιδιών, να τους φωτίση ο Θεός, για να ακούνε τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς να δείχνουν αγάπη.


ΨΑΛΜΟΣ 77ος (Προσέχετε, λαός μου, τω νόμω μου)

Για να φωτίση ο Θεός τους δανειστές, να μην πιέζουν τους συνανθρώπους τους για το χρέος τους και να είναι ευσπλαγχνικοί.


ΨΑΛΜΟΣ 78ος (Ο Θεός, ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου)

Για να προφυλάξη ο Θεός τα χωριά από ληστείες και καταστροφές των εχθρικών στρατευμάτων.ΨΑΛΜΟΣ 79ος (Ο ποιμαίνων τον Ισραήλ, πρόσχες)

Για να θεραπεύση ο Θεός τον άνθρωπο, όταν πρήζεται το πρόσωπό του και πονάη όλο το κεφάλι του.ΨΑΛΜΟΣ 80ος
(Αγαλλιάσθε τω Θεώ τω βοηθώ ημών)

Για να οικονομήση ο Θεός τους φτωχούς, που στερούνται και στενοχωρούνται από την ανέχεια και θλίβονται.
ΨΑΛΜΟΣ 81ος (Ο Θεός έστη εν συναγωγή θεών)

Για να αγοράσουν οι άνθρωποι τα προϊόντα των γεωργών, για να μη στενοχωρούνται και θλίβωνται οι χωρικοί.


ΨΑΛΜΟΣ 82ος (Ο Θεός, τις ομοιωθήσεταί σοι;)

Για να εμποδίση ο Θεός τους κακούς ανθρώπους που θέλουν να κάνουν δολοφονίες.


ΨΑΛΜΟΣ 83ος
(Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου)

Για να διατηρηθούν από τον Θεό όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού καλά, τα ζώα και τα προϊόντα των παραγωγών.ΨΑΛΜΟΣ 84ος
(Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου)

Για να θεραπεύση ο Θεός τους ανθρώπους που έχουν πληγωθή από τους ληστές και έπαθαν και από φοβία.ΨΑΛΜΟΣ 85ος (Κλίνον, Κύριε, το ούς σου)

Για να σώση ο Θεός τον κόσμο, όταν πέφτη χολέρα στους ανθρώπους και πεθαίνουν.


ΨΑΛΜΟΣ 86ος (Οι θεμέλιοι αυτού εν τοις όρεσι τοις αγίοις)

Για να παρατείνη ο Θεός την ζωή στους οικογενειάρχες, που έχουν ακόμη υποχρεώσεις οικογενειακές.


ΨΑΛΜΟΣ 87ος (Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου)

Για να προστατεύση ο Θεός όλους τους απροστάτευτους ανθρώπους, που ταλαιπωρούνται από σκληρούς συνανθρώπους.


ΨΑΛΜΟΣ 88ος (Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι)

Για να δυναμώση ο Θεός τους φιλάσθενους και αδύνατους ανθρώπους, για να μπορούν να εργάζωνται, χωρίς να κουράζωνται και να θλίβωνται.ΨΑΛΜΟΣ 89ος (Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημίν)

Για να βρέξη ο Θεός, όταν υπάρχη ανομβρία ή όταν στερέψουν τα πηγάδια, για να βγάλουν νερό.ΨΑΛΜΟΣ 90ος (Ο κατοικών εν βοηθεία του Υψίστου)

Για να εξαφανιστή ο διάβολος, όταν παρουσιάζεται σε άνθρωπο και τον τρομάζη.


ΨΑΛΜΟΣ 91ος (Αγαθόν το εξομολογείσθαι τω Κυρίω)

Για να δώση ο Θεός σύνεση στους ανθρώπους, για να προκόπτουν πνευματικά.


ΨΑΛΜΟΣ 92ος (Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο)

Για να προφυλάξη ο Θεός το πλοίο, όταν κινδυνεύη από μεγάλη φουρτούνα στην θάλασσα. (Έρριχνε και αγιασμένο νερό στα τέσσερα σημεία του πλοίου).


ΨΑΛΜΟΣ 93ος (Θεός εκδικήσεων Κύριος)

Για να φωτίση ο Θεός τους άτακτους ανθρώπους, που δημι¬ουργούν θέματα στο έθνος και αναστατώνουν τον λαό και τον ταλαιπωρούν με ακαταστασίες και φαγωμάρες.


ΨΑΛΜΟΣ 94ος (Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω)

Για να μην πλησιάσουν τα μάγια στα ανδρόγυνα, και δημιουργούνται θέματα και προστριβές.ΨΑΛΜΟΣ 95ος (Άσατε τω Κυρίω άσμα καινόν, άσατε τω Κυρίω)

Για να δώση ο Θεός την ακοή στους κωφούς.


ΨΑΛΜΟΣ 96ος
(Ο Κύριος εβασίλευσεν, αγαλλιάσθω η γή)

Για να φύγουν τα μάγια από τους ανθρώπους.ΨΑΛΜΟΣ 97ος (Άσατε τω Κυρίω άσμα καινόν, ότι θαυμαστά)

Για να δώση ο Θεός παρηγοριά στους στενοχωρημένους ανθρώπους, για να μη θλίβωνται.ΨΑΛΜΟΣ 98ος (Ο Κύριος εβασίλευσεν, οργιζέσθωσαν λαοί)

Για να ευλογήση και να χαριτώση ο Θεός τους νέους που θέλουν να αφιερωθούν στον Θεό.


ΨΑΛΜΟΣ 99ος (Αλαλάξατε τω Θεώ, πάσα η γή)

Για να ευλογήση και να εκπληρώση ο Θεός τους θείους πόθους των ανθρώπων.


ΨΑΛΜΟΣ 100ος (Έλεος και κρίσιν άσομαί σοι, Κύριε)

Για να δίνη ο Θεός χαρίσματα στους καλοκάγαθους ανθρώπους, για να βοηθούν τους συνανθρώπους τους.


ΨΑΛΜΟΣ 101ος (Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, και η κραυγή μου)

Για να ευλογήση ο Θεός τους ανθρώπους που φέρουν αξιωματα, για να βοηθούν τον κόσμο με καλωσύνη και κατανόηση.


ΨΑΛΜΟΣ 102ος (Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου)

Για να έλθουν τα έμμηνα, όταν καθυστερούν.


ΨΑΛΜΟΣ 103ος (Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον· Κύριε ο Θεός μου)

Για να ευλογήση ο Θεός τα υπάρχοντα των ανθρώπων, για να μη στερούνται και θλίβωνται, αλλά να δοξάζουν τον Θεό.ΨΑΛΜΟΣ 104ος (Εξομολογείσθε τω Κυρίω και επικαλείσθε)

Για να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους.ΨΑΛΜΟΣ 105ος
(Εξομολογείσθε τω Κυρίω... Τις λαλήσει)

Για να δώση φώτιση ο Θεός στους ανθρώπους, να μην ξεκλίνουν από την οδό της σωτηρίας.ΨΑΛΜΟΣ 106ος
(Εξομολογείσθε τω Κυρίω... Ειπάτωσαν)

Για να λύση ο Θεός την στείρωση των γυναικών.ΨΑΛΜΟΣ 107ος (Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός)

Για να ταπεινώση ο Θεός τους εχθρούς, για να αλλάξουν τις κακές τους διαθέσεις (7 φορές την ημέρα επί 7 ημέρες).


ΨΑΛΜΟΣ 108ος (Ο Θεός, την αίνεσίν μου μη παρασιωπήσης)

Για να θεραπεύση ο Θεός τους σεληνιασμένους ή για να ελεήση τους ψευδομάρτυρες να μετανοήσουν.


ΨΑΛΜΟΣ 109ος
(Είπεν ο Κύριος τω Κυρίω μου)

Για να έχουν σεβασμό οι νεώτεροι στους μεγαλυτέρους.ΨΑΛΜΟΣ 110ος
(Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε... εν βουλή ευθέων)

Για να μετανοήσουν οι άδικοι κριτές και να κρίνουν δίκαια τον λαό του Θεού.ΨΑΛΜΟΣ 111ος (Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον)

Για να προφυλάξη ο Θεός τους στρατιώτες, όταν πηγαίνουν στον πόλεμο.


ΨΑΛΜΟΣ 112ος
(Αινείτε, παίδες, Κύριον)

Για να δώση ευλογίες ο Θεός στην φτωχή χήρα, να πληρώση τα χρέη της και να απαλλαχτή από την φυλακή (3 φορές την ημέρα επί 3 ημέρες).


ΨΑΛΜΟΣ 113ος (Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου)

Για να θεραπεύση ο Θεός τα καθυστερημένα διανοητικά και μογγόλαλα παιδιά.ΨΑΛΜΟΣ 114ος (Ηγάπησα, ότι εισακούσεται Κύριος)

Για να δίνη ο Θεός ευλογίες και παρηγοριά στα δυστυχισμένα φτωχά παιδάκια, για να μην περιφρονούνται από τα παιδιά των πλουσίων και θλίβωνται.


ΨΑΛΜΟΣ 115ος (Επίστευσα, διό ελάλησα)

Για να θεραπεύση ο Θεός το φοβερό πάθος του ψεύδους.


ΨΑΛΜΟΣ 116ος
(Αινείτε τον Κύριον, πάντα τα έθνη)

Για να διατηρούν αγάπη και ομόνοια οι οικογένειες και να δοξολογούν τον Θεό.ΨΑΛΜΟΣ 117ος (Εξομολογείσθε τω Κυρίω... Ειπάτω δη οίκος Ισραήλ)

Για να ταπεινώση ο Θεός τους βαρβάρους, όταν κυκλώνουν το χωριό και το απειλούν, και να ανατρέψη τις κακές διαθέ¬σεις τους (3 φορές την ημέρα επί 7 ημέρες).


ΨΑΛΜΟΣ 118ος
(Μακάριοι οι άμωμοι εν οδώ)

Για να πατάξη ο Θεός τους βαρβάρους και να ταπεινώση την θραύση τους, όταν σφάζουν τα αθώα γυναικόπαιδα (3 φορές την ημέρα επί 7 ημέρες).


ΨΑΛΜΟΣ 119ος
(Προς Κύριον εν τω θλίβεσθαί με εκέκραξα)

Για να δίνη υπομονή και ανεκτικότητα ο Θεός στους ανθρώπους που είναι αναγκασμένοι να παρευρίσκωνται με δόλιους και άδικους ανθρώπους.ΨΑΛΜΟΣ 120ος (Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη)

Για να προστατεύση ο Θεός τους σκλάβους από τα εχθρικά χέρια, να μην τους κακοποιήσουν, μέχρι να ελευθερωθούν.


ΨΑΛΜΟΣ 121ος (Ευφράνθην επί τοις ειρηκόσι μοι)

Για να θεραπεύση ο Θεός τους ανθρώπους που πάσχουν από βασκανία.


ΨΑΛΜΟΣ 122ος (Προς σε ήρα τους οφθαλμούς μου)

Για να δώση ο Θεός το φως στους τυφλούς και να θεραπεύση τα πονεμένα μάτια.


ΨΑΛΜΟΣ 123ος (Ει μη ότι Κύριος ήν εν ημίν)

Για να φυλάξη ο Θεός τους ανθρώπους από τα φίδια, να μην τους δαγκώνουν.


ΨΑΛΜΟΣ 124ος
(Οι πεποιθότες επί Κύριον ως όρος Σιών)

Για να προφυλάξη ο Θεός τα κτήματα των δικαίων ανθρώπων από τους κακούς ανθρώπους.ΨΑΛΜΟΣ 125ος (Εν τω επιστρέψαι Κύριον την αιχμαλωσίαν Σιών)

Για να θεραπεύση ο Θεός τους ανθρώπους που πάσχουν από συνεχείς πονοκεφάλους.


ΨΑΛΜΟΣ 126ος (Εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον)

Για να ειρηνεύση ο Θεός την οικογένεια, όταν μαλώνουν.ΨΑΛΜΟΣ 127ος (Μακάριοι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριον)

Για να μην πλησιάση η κακία του εχθρού ποτέ στα σπίτια και να επικρατήση η ειρήνη και η ευλογία του Θεού στην οικογένεια.


ΨΑΛΜΟΣ 128ος
(Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου)

Για να θεραπεύση ο Θεός τους ανθρώπους που πάσχουν από ημικρανία, πονοκεφάλους, και να ελεήση τους σκληρόκαρδους και αδιάκριτους ανθρώπους που στενοχωρούν τους ευαίσθητους.


ΨΑΛΜΟΣ 129ος
(Εκ βαθέων εκέκραξά σοι, Κύριε)

Για να δώση ο Θεός θάρρος και ελπίδα στους αρχαρίους, για να μη δυσκολεύωνται στην δουλειά τους.ΨΑΛΜΟΣ 130ος
(Κύριε, ουχ υψώθη η καρδία μου)

Για να δώση ο Θεός μετάνοια και παρηγοριά με ελπίδα στους ανθρώπους, για να σωθούν.


ΨΑΛΜΟΣ 131ος (Μνήσθητι, Κύριε, του Δαυΐδ)

Για να λυπηθή ο Θεός τον κόσμο, όταν εξ αμαρτιών μας γίνωνται συνεχείς πόλεμοι.


ΨΑΛΜΟΣ 132ος (Ιδού δη τί καλόν ή τί τερπνόν)

Για να φωτίση ο Θεός τα έθνη να συμφιλιωθούν, και να ειρηνεύσουν οι άνθρωποι.


ΨΑΛΜΟΣ 133ος (Ιδού δη ευλογείτε τον Κύριον)

Για να φυλάξη ο Θεός τους ανθρώπους από κάθε κίνδυνο.ΨΑΛΜΟΣ 134ος (Αινείτε το όνομα Κυρίου, αινείτε, δούλοι, Κύριον)

Για να συγκεντρώνωνται οι άνθρωποι την ώρα της προσευχής και να ενώνεται ο νούς τους με τον Θεό.ΨΑΛΜΟΣ 135ος
(Εξομολογείσθε τω Κυρίω... Εξομολογείσθε τω Θεώ)

Για να προστατεύση ο Θεός τους πρόσφυγες, όταν εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και φεύγουν για να σωθούν από τους βαρβάρους.


ΨΑΛΜΟΣ 136ος
(Επί των ποταμών Βαβυλώνος)

Για να σταθερoποιήση ο Θεός τον άνθρωπο που έχει άστατο χαρακτήρα.


ΨΑΛΜΟΣ 137ος
(Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε... και εναντίον αγγέλων)

Για να φωτίση ο Θεός τους άρχοντες του τόπου, για να βρίσκουν κατανόηση οι άνθρωποι στα αιτήματά τους.


ΨΑΛΜΟΣ 138ος (Κύριε, εδοκίμασάς με, και έγνως με)

Για να παύση ο διάβολος να πειράζη τους ευαίσθητους ανθρώπους με βλάσφημους λογισμούς.


ΨΑΛΜΟΣ 139ος (Εξελού με, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού)

Για να ημερέψη ο Θεός τον δύστροπο οικογενειάρχη, που ταλαιπωρεί ολόκληρη την οικογένεια.ΨΑΛΜΟΣ 140ος (Κύριε, εκέκραξα προς σέ, εισάκουσόν μου)

Για να ημερέψη ο Θεός τον βάρβαρο άρχοντα του τόπου, που βασανίζει τους συνανθρώπους του.


ΨΑΛΜΟΣ 141ος
(Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, ...εδεήθην)

Για να ημερέψη ο Θεός τον επαναστάτη που κάνει κακό. Και Κούρδης εάν είναι, γίνεται αρνί.ΨΑΛΜΟΣ 142ος (Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου)

Για να προστατέψη ο Θεός την μητέρα στον καιρό της εγκυμοσύνης, να μην αποβάλη.


ΨΑΛΜΟΣ 143ος (Ευλογητός Κύριος, ο Θεός μου)

Για να καταπραΰνη ο Θεός τον αναστατωμένο λαό, να μη γίνη εμφύλιος πόλεμος.


ΨΑΛΜΟΣ 144ος (Υψώσω σε, ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου)

Για να ευλογήση ο Θεός τις εργασίες των ανθρώπων, για να είναι ευάρεστες στον Θεό.


ΨΑΛΜΟΣ 145ος
(Αίνει, η ψυχή μου, τον Κύριον)

Για να σταματήση ο Θεός τις αιμορραγίες των ανθρώπων.


ΨΑΛΜΟΣ 146ος (Αινείτε τον Κύριον, ότι αγαθόν ψαλμός)

Για να θεραπεύση ο Θεός τους ανθρώπους που έχουν χτυπηθή και πληγωθή στις σιαγόνες από κακούς ανθρώπους.


ΨΑΛΜΟΣ 147ος (Επαίνει, Ιερουσαλήμ, τον Κύριον)

Για να ημερέψη ο Θεός τα άγρια ζώα του βουνού, για να μην κάνουν κακό στους ανθρώπους και ζημίες στα σπαρτά.


ΨΑΛΜΟΣ 148ος (Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών)

Για να κάνη καιρό ευνοϊκό ο Θεός, για να έχουν αφθονία εισοδημάτων οι άνθρωποι και να δοξάζουν τον Θεό.ΨΑΛΜΟΣ 149ος (Άσατε τω Κυρίω άσμα καινόν)

Από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στον Θεό για τις μεγάλες Του καλωσύνες και για την πολλή Του αγάπη, που δεν έχει όρια και μας ανέχεται. (Γέροντος Παϊσίου)


ΨΑΛΜΟΣ 150ος (Αινείτε τον Θεόν εν τοις αγίοις αυτού)

Για να δώση ο Θεός χαρά και παρηγοριά στους θλιμμένους αδελφούς μας, που βρίσκονται στην ξενιτειά, και στους κεκοιμημένους αδελφούς μας, που βρίσκονται στην πιο μακρινή ξενιτειά. Αμήν.ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ ΣΤ’ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012
XAPA
 
Posts: 7793
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Fri Nov 24, 2017 7:02 pm

ImageΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ - ΛΟΓΟΙ Α΄"Τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήση ο Χριστός".Ο περισσότερος κόσμος της εποχής μας είναι μορφωμένος κοσμικά και τρέχει με την κοσμική μεγάλη ταχύτητα.

Επειδή όμως του λείπει ο φόβος του Θεού - “αρχή σοφίας φόβος Κυρίου”(1) -,

λείπει το φρένο, και με ταχύτητα, χωρίς φρένο, καταλήγει σε γκρεμό.

Οι άνθρωποι είναι πολύ προβληματισμένοι και οι περισσότεροι πολύ ζαλισμένοι. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους.

Σιγά-σιγά κατευθύνονται προς το να μην μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους.

Αν αυτοί που έρχονται στο Άγιον Όρος είναι τόσο πολύ συγχυσμένοι, τόσο μπερδεμένοι, με τόσο άγχος,

σκεφθήτε οι άλλοι που είναι μακριά από τον Θεό, από την Εκκλησία, πως θα είναι!

Και βλέπεις σε όλα τα κράτη φουρτούνα, ζάλη μεγάλη!

Ο καημένος ο κόσμος -ο Θεός να βάλει το χέρι Του!- βράζει σαν την χύτρα ταχύτητος.

Και οι μεγάλοι πως τα φέρνουν!

Μαγειρεύουν-μαγειρεύουν, τα ρίχνουν όλα στην χύτρα ταχύτητος και σφυρίζει τώρα η χύτρα!

Θα πεταχθή σε λίγο η βαλβίδα!

Είπα σε κάποιον που είχε μια μεγάλη θέση:

“Γιατί μερικά πράγματα δεν τα προσέχετε; Τι θα γίνει;”

“Πάτερ μου, μου λέει, λίγο χιόνι ήταν πρώτα το κακό, τώρα έχει γίνει ολόκληρη χιονοστιβάδα.

Μόνο ένα θαύμα μπορεί να βοηθήση”.

Αλλά και με τον τρόπο που πηγαίνουν μερικοί να βοηθήσουν την κατάσταση,

κάνουν μεγαλύτερη την χιονοστιβάδα του κακού.

Αντί να λάβουν ορισμένα μέτρα για την παιδεία κ.λπ., κάνουν χειρότερα.

Δεν κοιτάζουν πως να διαλύσουν αυτήν την χιονοστιβάδα, αλλά την κάνουν μεγαλύτερη.

Βλέπεις, το χιονάκι είναι λίγο στην αρχή. Αν κυλήση στον κατήφορο, γίνεται ένας σβώλος.

Ο σβώλος, καθώς μαζεύει και άλλο χιόνι, ξύλα, πέτρες κ.λπ., γίνεται σιγά-σιγά μεγαλύτερος-μεγαλύτερος,

και τελικά γίνεται ολόκληρη χιονοστιβάδα.

Έτσι και το κακό λίγο-λίγο έχει γίνει πια χιονοστιβάδα και κυλάει, τώρα θέλει βόμβα για να σπάση.


- Αγωνιάτε, Γέροντα;


- Αχ, τι άσπρισαν τα γένια μου πρόωρα;

Εγώ πονάω δυό φορές, μία, όταν προβλέπω μια κατάσταση και φωνάζω, για να προλάβουμε ένα κακό που

πρόκειται να γίνη, και μια, όταν δεν δίνουν σημασία – ίσως όχι από περιφρόνηση -,

και συμβαίνη μετά το κακό και μου ζητούν τότε την συμπαράστασή μου.

Τώρα καταλαβαίνω τι τραβούσαν οι Προφήτες.

Μεγαλύτεροι Μάρτυρες ήταν οι Προφήτες! Πιο μεγάλοι Μάρτυρες από όλους τους Μάρτυρες, παρ' όλου που δεν πέθαναν

όλοι με μαρτυρικό θάνατο.

Γιατί οι Μάρτυρες για λίγο υπέφεραν, ενώ οι Προφήτες έβλεπαν μια κατάσταση και υπέφεραν συνέχεια.

Φώναζαν-φώναζαν, και οι άλλοι τον χαβά τους. Και όταν έφθανε η ώρα και ερχόταν η οργή του Θεού εξ αιτίας τους,

βασανίζονταν και εκείνοι μαζί τους.


Τουλάχιστον όμως τότε τόσο έφθανε το μυαλό των ανθρώπων.

Άφηναν τον Θεό και προσκυνούσαν τα είδωλα. Σήμερα που καταλαβαίνουν, είναι η μεγαλύτερη ειδωλολατρία.

Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο διάβολος βάλθηκε να καταστρέψη τα πλάσματα του Θεού.

Έχει κάνει παγοινιά (2), να καταστρέψη τον κόσμο.

Λύσσαξε, γιατί άρχισε να μπαίνη στον κόσμο η καλή ανησυχία.

Είναι πολύ αγριεμένος, γιατί γνωρίζει ότι είναι λίγη η δράση του (3).

Τώρα κάνει όπως ένας εγκληματίας που, όταν τον κυκλώνουν, λέει:

“Δεν έχω σωτηρία! Θα με πιάσουν!” και τα κάνει όλα γυαλιά-καρφιά.

Ή όπως οι στρατιώτες, που εν καιρώ πολέμου, όταν τελειώσουν τα πυρομαχικά,

βγάζουν την λόγχη ή το σπαθί και ρίχνονται και ό,τι γίνει.

Σου λέει: “Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε, ας σκοτώσουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε”.

Ο κόσμος καίγεται! Το καταλαβαίνετε; Έπεσε πολύς πειρασμός.

Τέτοια πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος, που ούτε όλοι οι πυροσβέστες αν μαζευθούν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε,

αναγκάζονται οι άνθρωποι να στραφούν στον Θεό και να Τον παρακαλέσουν να ρίξη μια βροχή γερή, για να σβήση.

Έτσι και για την πνευματική πυρκαγιά που άναψε ο διάβολος, μόνον προσευχή χρειάζεται, για να βοηθήση ο Θεός.

Όλος ο κόσμος πάει να γίνη μια περίπτωση. Γενικό ξεχαρβάλωμα!

Δεν είναι να πης: “Σ' ένα σπίτι χάλασε λίγο το παράθυρο ή κάτι άλλο, ας το διορθώσω”.

Όλο το σπίτι είναι ξεχαρβαλωμένο. Έχει γίνει χαλασμένο χωριό. Δεν ελέγχεται πια η κατάσταση.

Μόνον από πάνω, ό,τι κάνει ο Θεός.

Τώρα είναι να δουλεύη ο Θεός με το κατσαβίδι, με χάδια, με σκαμπίλια, να το διορθώση.

Μια πληγή έχει ο κόσμος που κιτρίνισε και θέλει σπάσιμο, αλλά ακόμη δεν ωρίμασε καλά.

Πάει να ωριμάση το κακό, όπως τότε στην Ιεριχώ (4) που ήταν για απολύμανση.


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ A’
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) Ψαλμ. 110, 10
2) Παγοινιά ή παγγεν(ε)ία (πάντες από κοινού, παν το κοινόν) : εργασία την οποία αναλαμβάνουν όλοι μαζί οι αδελφοί μιας Μονής ή μιας Σκήτης.
3) Βλ. Αποκ. 12, 12
4) Βλ. Ι. Ναυή 6, 24
XAPA
 
Posts: 7793
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Sat Nov 25, 2017 7:23 pm

ImageΤι βάσανα έχει ο κόσμοςΑτέλειωτα είναι τα βάσανα του κόσμου. Μια γενική αποσύνθεση, οικογένειες, μικροί-μεγάλοι.

Κάθε μέρα η καρδιά μου γίνεται κιμάς. Τα περισσότερα σπίτια είναι γεμάτα από στενοχώριες, από αγωνία, από άγχος.

Μόνο στα σπίτια που ζουν κατά Θεόν είναι καλά οι άνθρωποι.

Στα άλλα, διαζύγια, άλλοι χρεωκοπημένοι, άλλοι άρρωστοι, άλλοι τρακαρισμένοι, άλλοι με ψυχοφάρμακα,

με ναρκωτικά!... Λίγο-πολύ όλοι, οι καημένοι, έχουν έναν πόνο.

Ιδίως τώρα, δουλειές δεν έχουν, χρέη από 'δω, βάσανα από 'κει, τους τραβούν οι Τράπεζες,

τους βγάζουν από τα σπίτια, ένα σωρό! Και δεν είναι μια και δυο μέρες!

Και αν ένα-δυο παιδιά σε μια τέτοια οικογένεια είναι γερά, αρρωσταίνουν από αυτήν την κατάσταση.

Πολλές οικογένειες από αυτές μια μέρα να είχαν το αμέριμνο, την ξενοιασιά των μοναχών, θα είχαν το καλύτερο Πάσχα.

Τι δυστυχία υπάρχει στον κόσμο!

Όταν κανείς πονάη και ενδιαφέρεται για τους άλλους και όχι για τον εαυτό του,

τότε όλο τον κόσμο τον βλέπει σαν σε ακτινογραφία με τις ακτίνες τις πνευματικές...

Πολλές φορές, εκεί που λέω την ευχή, βλέπω μικρούτσικα παιδάκια, τα καημένα,

να περνούν μπροστά μου θλιμμένα και να παρακαλούν τον Θεό.

Τα βάζουν οι μανάδες τους να κάνουν προσευχή, γιατί έχουν προβλήματα,

δυσκολίες στην οικογένεια και ζητούν βοήθεια από τον Θεό.

Γυρίζουν το κουμπί στην ίδια συχνότητα, και έτσι επικοινωνούμε!


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Α’
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
XAPA
 
Posts: 7793
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Sun Nov 26, 2017 5:00 pm

ImageΑσφάλειες και... ανασφάλειαΣήμερα ο κόσμος γέμισε ασφάλειες-ανασφάλειες, αλλά, για να είναι απομακρυσμένος από τον Χριστό,

νιώθει την μεγαλύτερη ανασφάλεια.

Σε καμμιά εποχή δεν υπήρχε η ανασφάλεια που έχουν οι σημερινοί άνθρωποι.

Και επειδή δεν τους βοηθούν οι ανθρώπινες ασφάλειες, τρέχουν τώρα να μπουν στο καράβι της Εκκλησίας,

για να νιώσουν πνευματική ασφάλεια, γιατί βλέπουν ότι το κοσμικό καράβι βούλιαξε.

Αν όμως δουν ότι και στο καράβι της Εκκλησίας μπαίνει λίγο νερό, ότι και εκεί έχουν πιασθή από το κοσμικό πνεύμα

και δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, τότε θα απογοητευθούν οι άνθρωποι, γιατί δεν θα έχουν μετά από που να πιασθούν.

Ο κόσμος υποφέρει, χάνεται και δυστυχώς είναι αναγκασμένοι όλοι οι άνθρωποι να ζουν μέσα

σ' αυτήν την κόλαση του κόσμου.

Νιώθουν οι περισσότεροι μια μεγάλη εγκατάλειψη, μια αδιαφορία -ιδίως τώρα- από παντού.

Δεν έχουν από που να κρατηθούν.

Είναι αυτό που λένε: “Ο πνιγμένος απ' τα μαλλιά του πιάνεται”.

Αυτό δείχνει ότι ο πνιγμένος ζητάει από κάπου να πιασθή, να σωθή.

Βλέπεις, το καράβι βουλιάζει και ο άλλος πάει να πιασθή από το κατάρτι.

Μα, αφού το καράβι κινδυνεύει να βουλιάξη, δεν σκέφτεται ότι και το κατάρτι θα βουλιάξη.

Πιάνεται από το κατάρτι και βουλιάζει πιο γρήγορα!

Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι ζητούν κάπου να ακουμπήσουν, από κάπου να πιασθούν.

Και αν δεν έχουν πίστη να ακουμπήσουν σ' αυτήν, αν δεν εμπιστευθούν στον Θεό,

ώστε να εγκαταλείψουν τελείως τον εαυτό τους σ' Αυτόν, θα βασανίζωνται.

Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στον Θεό!


Τα χρόνια που περνούμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός.

Θα δήτε πως θα εκτιμήσουν την Εκκλησία.

Αρκεί εμείς να είμαστε σωστοί. Θα καταλάβουν ότι αλλιώς δεν γίνεται χωριό.

Και οι πολιτικοί έχουν πλέον καταλάβει ότι, αν κάποιοι μπορούν να βοηθήσουν τώρα σ' αυτό το τρελλοκομείο

που έχει γίνει ο κόσμος, αυτοί είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας.

Μη σας φαίνεται παράξενο! Οι πολιτικοί μας σήκωσαν τα χέρια. Ήρθαν στο Καλύβι μερικοί και μου είπαν:

“Οι καλόγεροι πρέπει να κάνουν ιεραποστολή, αλλιώς δεν γίνεται”.

Δύσκολα χρόνια!

Αν γνωρίζατε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και τι μας περιμένει!...


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Α’
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
XAPA
 
Posts: 7793
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Mon Nov 27, 2017 7:37 pm

ImageΤι αναζήτηση υπάρχει


Χειμώνα καιρό ήρθαν μια μέρα στο Καλύβι ογδόντα άτομα, από φοιτητές μέχρι σκηνοθέτες.

Έκλαιγαν και ρωτούσαν αν μπορούν να σπουδάσουν Θεολογία!

Είναι εξωφρενική η κατάσταση στον κόσμο! Όλοι ζητούν κάτι, χωρίς να ξέρουν οι περισσότεροι τι ζητούν.

Άλλοι με μπουζούκια ψάχνουν την αλήθεια! Άλλοι με εξωφρενική μουσική ζητούν τον Χριστό!


- Γέροντα, αλήθεια, τι αναζήτηση έχει ο κόσμος! Τόσοι άνθρωποι να έρχωνται και να στέκωνται όρθιοι και να περιμένουν ώρες!

Μέσα στα σημεία των καιρών είναι και αυτό, να ζητάει ο κόσμος βοήθεια από εμένα τον ταλαίπωρο.

Δεν βλέπω κάτι το καλό στον εαυτό μου και απορώ τι βρίσκουν οι άνθρωποι και τρέχουν σ' εμένα.

Κολοκύθι με φλούδα καρπουζιού είμαι.

Στις μέρες μας το κολοκύθι το τρώνε για καρπούζι, γιατί έχει φλούδα καρπουζιού.

Ξεκινούν από την άκρη του κόσμου και δεν είναι σίγουροι, θα με βρουν, δεν θα με βρουν.

Και τον εαυτό μου τον σιχαίνομαι και τον κόσμο τον πονάω.


Πού έχουμε φθάσει! Πού κατήντησε ο κόσμος!

Ο Προφήτης Ηλίας (1) αναφέρει ότι θα' ρθει καιρός που οι άνθρωποι θα βρουν έναν που θα έχη ιμάτιο και θα του πουν:

“Έλα να σε κάνουμε βασιλιά!” Ο Θεός να μας λυπηθή!

Όταν διαβάζω τον 28ο Ψαλμό που είναι “Γι' αυτούς που κινδυνεύουν στην θάλασσα” (2), λέω:

“Θεέ μου, και η στεριά, ο κόσμος όλος, έγινε χειρότερη θάλασσα, γιατί πνίγει τον κόσμο πνευματικά”.

Και όταν έρχεται κόσμος απογοητευμένος, τους διαβάζω τον 93ο και τον 36ο Ψαλμό.

“Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρρησιάσατο. Υψώθητι ο κρίνων την γην, απόδος ανταπόδοσιν τοις υπερηφάνοις... Τον λαόν σου, Κύριε, εταπείνωσαν και την κληρονομίαν σου εκάκωσαν... Και εγένετο μοι Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθόν ελπίδος μου...”

Δίνουν μεγάλη παρηγοριά!


Με μια ματιά στον Ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα.

Αλλά βλέπεις, δεν σκέφτονται τον Θεό σήμερα οι άνθρωποι.

Γι' αυτό δεν βρίσκεις ανταπόκριση, δεν μπορείς να συνεννοηθής.

Συνέχεια παρακαλώ τον Θεό να παρουσιάση σωστούς ανθρώπους, Χριστιανούς, για να βοηθούν τον κόσμο,

και τους σωστούς να τους κρατήση χρόνια.

Να κάνουμε προσευχή να φωτίση ο Θεός να βγουν άλλοι, νέοι άνθρωποι, αγνοί, να βγουν Μακκαβαίοι (3),

γιατί οι τωρινοί καταστρέφουν τον κόσμο.

Οι νεώτεροι μπορεί να έχουν απειρία, αλλά δεν έχουν ψευτιά, πονηριά.


Να πάρακαλούμε να φωτίζη ο Θεός ανθρώπους όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και αυτούς που κυβερνούν,

να έχουν φόβο Θεού, για να μπορέσουν κάτι να πουν.

Λίγο, μια φωτισμένη κουβέντα αν πουν, τακ, αλλάζουν μια κατάσταση.

Αν πουν μια ανοησία, μπορεί ολόκληρο κράτος να το τσαλακώσουν.

Μια άσχημη απόφαση είναι καταστροφή.


Δεν είναι μόνον η υλική δυστυχία, που πεινούν, που δυστυχούν οι άνθρωποι, η πνευματική δυστυχία είναι πιο μεγάλη.

Η προσευχή πολύ θα βοηθήση να τους φωτίση λιγάκι ο Χριστός.

Παίρνει το κατσαβιδάκι ο Χριστός, λίγο ένα στρίψιμο, μια βόλτα πίσω... εντάξει, όλα τακτοποιούνται.

Σιγά-σιγά, όταν ο Θεός φωτίζη μερικούς ανθρώπους, τότε το κακό εξευτελίζεται μόνο του.

Γιατί το κακό μόνο του καταστρέφεται, δεν το καταστρέφει ο Θεός.


Τελικά τα πράγματα θα έρθουν στην θέση τους.

Βλέπω ότι πολλοί που έχουν μια θέση καταλαβαίνουν, πονούν και αγωνίζονται, και ιδιαίτερα το χαίρομαι!


- Γέροντα, γιατί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει ότι οι Μάρτυρες των εσχάτων χρόνων θα είναι “υπέρ πάντας Μάρτυρας” (4) ;

- Γιατί παλιά είχαμε μεγάλα αναστήματα. Στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα

-μιλώ γενικά για την Εκκλησία και τον Μοναχισμό.

Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα.

Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους Αθλητές της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν,

γιατί δεν κοπιάσαμε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε

και να αγωνισθούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε.


Ο Καλός Θεός βέβαια θα λάβη υπ' όψιν Του την εποχή και τις συνθήκες στις οποίες ζούμε και ανάλογα θα ζητήση.

Αν λίγο αγωνισθούμε, θα στεφανωθούμε περισσότερα από τους παλαιούς.

Παλιά που υπήρχε το αγωνιστικό πνεύμα και ο καθένας προσπαθούσε να μιμηθή τον άλλο,

δεν μπορούσε να σταθή ούτε το κακό ούτε η αμέλεια.

Ήταν και το καλό πολύ και αγωνιστικό πνεύμα υπήρχε, γι' αυτό ένας αμελής δεν μπορούσε να σταθή.

Τον έπαιρναν σβάρνα οι άλλοι.


Θυμάμαι, μια φορά στην Θεσσαλονίκη περιμέναμε τα φανάρια, για να περάσουμε από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο.

Σε μια στιγμή αισθάνθηκα ένα κύμα να με σπρώχνη προς τα εμπρός, γιατί όλοι πήγαιναν προς τα εκεί.

Μόλις που σήκωνα το πόδι και προχωρούσα.

Θέλω να πω δηλαδή ότι, όταν όλοι πάνε προς ένα μέρος, ένας, και να μη θέλη να πάη, δυσκολεύεται να μην πάη,

γιατί τον πάνε οι άλλοι.


Σήμερα, αν κάποιος θέλη να ζήση τίμια και πνευματικά, δεν χωράει στον κόσμο, δυσκολεύεται.

Και αν δεν προσέξη, θα τον πάρη ο κατήφορος, το κοσμικό κανάλι.

Παλιότερα, ήταν πολύ το καλό, πολλή η αρετή, πολύ το καλό παράδειγμα, και το κακό πνιγόταν στο πολύ καλό

και η λίγη αταξία που υπήρχε στον κόσμο ή στα Μοναστήρια δεν φαινόταν και ούτε έβλαπτε. Τώρα τι γίνεται;

Το κακό παράδειγμα είναι πολύ, και το λίγο καλό που υπάρχει, περιφρονείται.

Γίνεται δηλαδή το αντίθετο, πνίγεται το λίγο καλό στο πολύ κακό, και έτσι κυβερνάει το κακό.


Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχη αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει.

Γιατί, όταν ένας προχωράη πνευματικά, δεν ωφελεί μόνον τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που τον βλέπει.

Και ένας που είναι χαλαρός, πάλι το ίδιο, επιδρά και στους άλλους.

Όταν ο ένας χαλαρώνη, ο άλλος χαλαρώνη, τελικά, χωρίς να το καταλαβαίνουν, δεν μένει τίποτε.

Γι' αυτό το αγωνιστικό πνεύμα πολύ θα βοηθήση μέσα σ' αυτήν την χαλάρωση που υπάρχει.

Αυτό θα πρέπη να το προσέξουμε πολύ, γιατί έφθασαν δυστυχώς σε τέτοιο σημείο οι σημερινοί άνθρωποι,

που κάνουν και νόμους ακόμη χαλαρούς και τους επιβάλλουν και στους αγωνιζομένους να τους εφαρμόσουν.


Γι' αυτό οι αγωνιζόμενοι όχι μόνο δεν πρέπει να επηρεάζωνται από το κοσμικό πνεύμα, αλλά και να μη συγκρίνουν

τον εαυτό τους με τους κοσμικούς και νομίζουν ότι είναι άγιοι και μετά χαλαρώνουν και γίνονται χειρότεροι

και από τους πιο κοσμικούς.

Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλη κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς αλλά τους Αγίους.

Καλά είναι να παίρνη κάθε αρετή και να βρίσκη τον Άγιο που την είχε, να μελετά τον βίο του,

και τότε θα βλέπη ότι δεν έχει κάνει τίποτε και να προχωρή με ταπείνωση.


Στο στάδιο αυτοί που τρέχουν, δεν κοιτάζουν πίσω να δουν που βρίσκονται οι τελευταίοι, γιατί, αν το κάνουν,

θα μείνουν αυτοί τελευταίοι.

Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται.

Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου

εν συγκρίσει με τα δικά τους.

Επαναπαύομαι στον λογισμό μου ότι υπάρχει και ο κατώτερός μου.

Έτσι πνίγω την συνείδησή μου ή καλύτερα, καταλήγω να έχω μια καρδιά σοβαντισμένη, αναίσθητη.


ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Α’
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) Βλ. Ησ. 3, 6
2) Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης διάβαζε αυτόν τον Ψαλμό για όσους κινδυνεύουν στην θάλασσα.
3) Η προσωνυμία “Μακκαβαίος” δόθηκε στον Ιούδα, ηγέτη της Ιουδαϊκής επαναστάσεως (166 π.Χ.), η οποία έγινε κατά του Αντιόχου Δ' του Επιφανούς, ηγεμόνος του βασιλείου των Σελευκιδών. Σημαίνει -κατά την πιθανώτερη άποψη- αυτόν που σφυροκόπησε τους εχθρούς. Το ίδιο επίθετο δόθηκε στην συνέχεια και στους διαδόχους του Ιούδα. Οι Μακκαβαίοι διακρίθηκαν για τος αγώνες υπέρ της πατρώας πίστεως και της πολιτικής ελευθερίας. (Βλ. Στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης Α', Β' και Γ' Μακκαβαίων).
Στην εποχή μας λείπουν τα παραδείγματα

4) Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Κατηχήσεις, Κατήχηση Φωτιζομένων ΙΕ', κεφ. ΙΖ', εκδ. “Ετοιμασία”, Καρέας 1991, σ. 318
XAPA
 
Posts: 7793
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Tue Nov 28, 2017 8:14 pm

ImageΟ γλυκός κατήφορος είναι εύκολος- Γιατί, Γέροντα, ενώ κάνουμε τόσο δύσκολα το καλό, πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό;

- Γιατί για το καλό πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να βοηθήση, να αγωνισθή, ενώ στο κακό βοηθάει ο διάβολος.

Ύστερα, οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό ούτε έχουν καλούς λογισμούς.

Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς:

“Ας πούμε ότι έχω ένα αυτοκίνητο και λέω με τον λογισμό μου: Τι να το κάνω;

Εγώ μπορώ να εξυπηρετηθώ και με κάποιον γνωστό μου και με κανένα ταξί στην ανάγκη.

Ας το δώσω σ' εκείνον τον οικογενειάρχη που έχει πολλά παιδιά, να τα βγάζη λίγο έξω,

να τα πάη σε κανένα Μοναστήρι, να ξεσκάνε και να βοηθιούνται τα καημένα.

Αν το δώσω, κανένας δεν θα με μιμηθή σ' αυτό.

Αν όμως έχω ένα αυτοκίνητο ίδια μάρκα με το δικό σας και ύστερα αλλάξω και πάρω άλλη καλύτερη μάρκα,

να δήτε, δεν θα κοιμηθήτε όλη νύχτα, για να βρήτε έναν τρόπο να αλλάξετε αυτοκίνητο και να πάρετε καλύτερο,

ίδιο με το δικό μου, και ας είναι καλά και τα δικά σας αυτοκίνητα.

Σ' αυτή την περίπτωση θα πήτε: “Θα πουλήσω, θα δανεισθώ, για να το αλλάξω”.

Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση κανένας δεν θα με μιμηθή, να πει:

“Τι να το κάνω και εγώ το αυτοκίνητο; ας το δώσω”, αλλά μπορεί να πουν ότι είμαι και χαμένος”.

Οι άνθρωποι εύκολα επηρεάζονται στο κακό.

Ενώ στο βάθος αναγνωρίζουν και παραδέχονται το καλό, όμως πιο εύκολα επηρεάζονται και παρασύρονται

από το κακό, γιατί εκεί κανοναρχεί (1) το ταγκαλάκι (2).

Τον γλυκό κατήφορο εύκολα τον βρίσκει κανείς, γιατί ο πειρασμός δεν έχει άλλο τυπικό,

παρά να σπρώχνη στον γλυκό κατήφορο τα πλάσματα του Θεού.

Ο Χριστός έχει αρχοντιά. Σου λέει: “Αυτό είναι το καλό”, “ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν...” (3).

Δεν λέει: “Με το ζόρι έλα κοντά μου!”

Ο διάβολος έχει γυφτιά. Από 'δω-από 'κει τον τυλίγει τον άνθρωπο, για να τον πάη εκεί που θέλει.

Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί δεν έκανε δούλους αλλά υιούς.

Και παρ' όλο που ήξερε ότι θα επακολουθήση η πτώση, δεν τους έκανε δούλους.

Προτίμησε να έρθη, να σαρκωθή, να σταυρωθή και να κερδίση έτσι τον άνθρωπο.

Με την ελευθερία όμως αυτή που έδωσε ο Θεός - παρ' όλο που ο διάβολος μπορεί να κάνη πολύ κακό -

δίνεται μια ευκαιρία για κοσκίνισμα.

Φαίνεται τι κάνει κανείς με την καρδιά του, φαίνεται καθαρά το πολύ φιλότιμο.ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Α’
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


1) Δηλαδή υπαγορεύει στον άνθρωπο τι να κάνη. (Από το “Κανονάρχης”: ο διατεταγμένος μοναχός να προαναγγέλλη αυτό που ψάλουν οι χοροί των ψαλτών).
2) Έτσι αποκαλούσε ο Γέροντας τον διάβολο.
3) Ματθ. 16, 24
XAPA
 
Posts: 7793
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Wed Nov 29, 2017 6:03 pm

ImageΟ Θεός δεν μας εγκαταλείπειΣτην κατάσταση που είναι σήμερα οι άνθρωποι, ό,τι τους λέει ο λογισμός κάνουν.

Άλλοι είναι με χάπια, άλλοι παίρνουν ναρκωτικά...

Κάθε τόσο τρεις-τέσσερις ξεκινούν να κάνουν μια καινούργια θρησκεία.

Ανάλογα, λίγα γίνονται, εγκλήματα, δυστυχήματα κ.λπ. Βοηθάει ο Θεός.


Ήρθε ένας στο Καλύβι και μου λέει: “Έχεις καμμιά κιθάρα;”

Πίνει χασίς, έχει όρεξη να μιλάη -δεν σε ρωτάει αν έχης εσύ όρεξη- θέλει και μια κιθάρα!!

Άλλοι βαρέθηκαν την ζωή τους και θέλουν να αυτοκτονήσουν ή να κάνουν κανένα κακό, για να γίνη σαματάς.

Δεν είναι ότι τους περνάει αυτό σαν βλάσφημος λογισμός και τον διώχνουν.

Βαρέθηκαν την ζωή τους και δεν ξέρουν τι να κάνουν.


Μου είπε ένας: “Θέλω να με γράψουν οι εφημερίδες ότι είμαι ήρωας”.

Οι άλλοι χρησιμοποιούν μερικούς τέτοιους και κάνουν την δουλειά τους.

Πάλι καλά, ανάλογα, λίγα γίνονται.

Το καλό είναι που δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός.

Ο Καλός Θεός τον σημερινό κόσμο τον φυλάει με τα δυο Του χέρια, παλιότερα μόνο με το ένα.

Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζη ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό το παιδί,

όταν αρχίζη να περπατάη.


Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε.

Πού θα ήταν ο κόσμος, αν δεν βοηθούσαν!...Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε μια κατάσταση...

Άλλος μεθυσμένος, άλλος απογοητευμένος, άλλος ζαλισμένος. Άλλος από τους πόνους ξενυχτισμένος.

Όλοι αυτοί βλέπεις να οδηγούν αυτοκίνητα μοτοσυκλέτες, να κάνουν επικίνδυνες δουλειές,

να χειρίζωνται επικίνδυνα μηχανήματα.

Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν;

Μπορούσε να είχε σακατευθή ο κόσμος. Πώς μας φυλάει ο Θεός και δεν το καταλαβαίνουμε!


Παλιά, θυμάμαι, πήγαιναν οι γονείς μας στα χωράφια και πολλές φορές μας άφηναν

στην γειτόνισσα να μας προσέχη μαζί με τα παιδιά τα δικά της.

Αλλά τότε ήταν ισορροπημένα τα παιδιά. Μια ματιά έρειχνε η γειτόνισσα και έκανε τις δουλειές της

και εμείς παίζαμε ήσυχα.

Έτσι και ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι παλιά με μια ματιά παρακολουθούσαν τον κόσμο.

Σήμερα και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι τον έναν πιάνουν από 'δω, τον άλλον από 'κει,

γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροπημένοι.


Τώρα είναι μια κατάσταση... Θεός φυλάξοι!

Σαν μια μητέρα να έχη δυο-τρία προβληματικά παιδιά, το ένα λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλλοίθωρο,

το άλλο λίγο ανάποδο, να έχη και κανά-δυο της γειτόνισσας να τα προσέχη, και το ένα να ανεβαίνη ψηλά

και να κινδυνεύη να πέση κάτω, το άλλο να παίρνη το μαχαίρι να κόψη τον λαιμό του,

το άλλο να πάη να κάνη κακό στο άλλο, και αυτή συνέχεια να βρίσκεται σε εγρήγορση,

να τα παρακολουθή, και εκείνα να μην καταλαβαίνουν την αγωνία της.


Έτσι και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την βοήθεια του Θεού.

Με τόσα επικίνδυνα μέσα που υπάρχουν σήμερα θα είχε σακατευθή, αν δεν βοηθούσε ο Θεός.

Αλλά έχουμε και Πατέρα τον Θεό και Μάνα την Παναγία και αδέλφια τους Αγίους και τους Αγγέλους,

που μας προστατεύουν.

Πόσο μισεί ο διάβολος το ανθρώπινο γένος και θέλει να το εξαφανίση! Και εμείς ξεχνούμε με ποιον παλεύουμε.

Να ξέρατε πόσες φορές ο διάβολος τύλιξε την γη με την ουρά του, για να την καταστρέψη!

Δεν τον αφήνει όμως ο Θεός, του χαλάει τα σχέδια.

Και το κακό που πάει να κάνη το ταγκαλάκι, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό.


Ο διάβολος τώρα οργώνει, ο Χριστός όμως θα σπείρη τελικά.

Και πάντα βλέπουμε ότι ο Καλός Θεός στις μεγάλες δοκιμασίες δεν αφήνει να περάσουν

περισσότερες από τρεις γενιές, για να υπάρχη προζύμι.


Πριν την Βαβυλώνια αιχμαλωσία οι Ισραηλίτες έρριξαν σε ένα ξεροπήγαδο την φωτιά από την τελευταία θυσία

που έκαναν, ώστε να βρουν μετά από την ίδια φωτιά και να αρχίσουν πάλι τις θυσίες.

Και πράγματι, μετά από εβδομήντα χρόνια, όταν επέστρεψαν, βρήκαν από εκείνη την φωτιά και άρχισαν τις θυσίες.


Σε κάθε δύσκολη περίοδο δεν παρασύρονται όλοι. Ο Θεός διατηρεί μια ζύμη για τις επόμενες γενιές.

Οι Κομμουνιστές δούλεψαν εβδομήντα πέντε χρόνια και κράτησαν εβδομήντα πέντε χρόνια, πάλι τρεις γενιές.

Οι Σιωνιστές πόσα χρόνια έχουν που δουλεύουν, αλλά ούτε επτά χρόνια δεν θα κρατήσουν.ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Α’
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
XAPA
 
Posts: 7793
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Thu Nov 30, 2017 6:52 pm

ImageΈρχονται δύσκολα χρόνιαΟ Θεός επιτρέπει να γίνη τώρα ένα τράνταγμα γερό.

Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες... Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά.

Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά.

Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις, αναγκαστικά.

Πολλοί Άγιοι θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας, για να αγωνισθούν.

Εγώ χαίρομαι που απειλούν μερικοί να με ξεκάνουν, επειδή μιλώ και τους χαλώ τα σχέδια.

Όταν αργά το βράδυ ακούω στο Καλύβι να πηδούν μέσα από τον φράχτη, χτυπάει γλυκά η καρδιά μου.

Αλλά όταν φωνάζουν:

“Ήρθε τηλεγράφημα, να κάνης προσευχή για τον τάδε άρρωστο”, λέω: “Αυτό ήταν; Πάει και αυτή η ευκαιρία!...”

Όχι ότι βαρέθηκα την ζωή μου, αλλά το χαίρομαι. Να χαιρώμαστε που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία σήμερα.

Είναι πολύ μεγάλος μισθός.

Παλιά, όταν γινόταν ένας πόλεμος, ήταν εν αμύνη κανείς και πήγαινε να αγωνισθή, να πολεμήση,

για να υπερασπιστή την Πατρίδα του, το έθνος του.

Τώρα δεν πάμε να υπερασπίσουμε την Πατρίδα μας ή να αγωνισθούμε, για να μη μας κάψουν

οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μη μας πάρουν την αδελφή μας και μας ατιμάσουν, ούτε πάμε για ένα έθνος

ή για μια ιδεολογία.

Τώρα πάμε ή για τον Χριστό ή για τον διάβολο. Είναι καθαρό μέτωπο.

Στην Κατοχή γινόσουν ήρωας, γιατί δεν χαιρετούσες έναν Γερμανό.

Τώρα γίνεσαι ήρωας, γιατί δεν χαιρετάς τον διάβολο.

Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα. Θα δοθούν πνευματικές μάχες.

Οι Άγιοι θα αγιασθούν περισσότερο και οι ρυπαροί θα γίνουν ρυπαρώτεροι (1).

Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά.

Μια μπόρα είναι και ο αγώνας έχει αξία, γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή Πασά ή τον Χίτλερ ή τον Μουσουλίνι,

αλλά τον διάβολο. Γι' αυτό θα έχουμε και ουράνιο μισθό.

Ο Θεός ας αξιοποιήση το κακό σε καλό σαν Καλός Θεός.

Αμήν.ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Α’
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


(1) Βλ. Αποκ. 22, 11
XAPA
 
Posts: 7793
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

Re: Μηνύματα, Μαρτυρίες και Αποκαλύψεις από την Παναγούδα

Unread postby XAPA » Fri Dec 01, 2017 8:58 pm

ImageΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ


"Φαρμάκι γευόμαστε, όταν ζούμε μακριά από τον γλυκύ Ιησού".ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η αμαρτία έγινε μόδα
Γέροντα, είπατε σε κανέναν ότι θα γίνη πόλεμος; Έτσι ακούσαμε. Είναι αλήθεια;


- Εγώ δεν λέω τίποτε και ο κόσμος λέει ό,τι θέλει. Και να ξέρω κάτι, πού να το πω;


- Τι βάρβαρο πράγμα, Γέροντα, ο πόλεμος!

- Αν οι άνθρωποι δεν είχαν αυτήν την ... “ευγένεια” της αμαρτίας, δεν θα έφθαναν σ' αυτό το βάρβαρο.

Πιο βάρβαρο ακόμη είναι η ηθική καταστροφή.

Διαλύονται ψυχικά και σωματικά οι άνθρωποι.

Μου έλεγε κάποιος: “Λένε για την Αθήνα, “ζούγκλα-ζούγκλα” και κανείς δεν φεύγει από 'κει!

Όλοι “ζούγκλα” την λένε και όλοι στην ζούγκλα μαζεύονται”.

Πώς έχουν γίνει οι άνθρωποι! Σαν τα ζώα!

Τα ζώα ξέρετε τι κάνουν; Στην αρχή μπαίνουν στον σταύλο, κοπρίζουν, ουρούν...

Μετά αρχίζει να χωνεύη η κοπριά. Μόλις αρχίζη να χωνεύη, αισθάνονται μια ζεστασιά.

Δεν τα κάνει καρδιά να φύγουν από τον σταύλο, αναπαύονται.

Έτσι και οι άνθρωποι, θέλω να πω, νιώθουν την ζεστασιά της αμαρτίας, και δεν τους κάνει καρδιά να φύγουν.

Καταλαβαίνουν ότι βρωμάει, αλλά από την ζεστασιά εκείνη δεν τους κάνει καρδιά να φύγουν.

Να, αν μπη τώρα ένας μέσα στον σταύλο, δεν μπορεί να αντέξη από την μυρωδιά.

Ο άλλος που είναι συνέχεια στον σταύλο δεν ενοχλείται, έχει συνηθίσει πλέον.


- Γέροντα, μερικοί λένε: “Μήπως μόνο σήμερα αμαρτάνει ο κόσμος; Και στην Ρώμη παλιά τι γινόταν!...”


Μα στην Ρώμη ήταν ειδωλολάτρες στο κάτω-κάτω.

Και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος (1) ήταν για τους ειδωλολάτρες που είχαν βαπτισθή, αλλά είχαν κακές συνήθειες.

Να μην παίρνουμε για παράδειγμα τον ξεπεσμό από κάθε εποχή.

Σήμερα την αμαρτία την έκαναν μόδα.

Βλέπεις, ορθόδοξο έθνος εμείς και πώς είμαστε! Πόσο μάλλον οι άλλοι!

Και το κακό είναι που οι σημερινοί άνθρωποι, επειδή η αμαρτία έχει γίνει μόδα, αν δουν έναν να μην ακολουθή

το ρεύμα της εποχής, να μην αμαρτάνη, να είναι λίγο ευλαβείς, τον λένε καθυστερημένο, οπισθοδρομικό.

Αυτοί οι άνθρωποι το να μην αμαρτάνουν το θεωρούν προσβολή και την αμαρτία την θεωρούν πρόοδο.

Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.

Αν οι σημερινοί άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία τουλάχιστον το αναγνώριζαν, θα τους ελεούσε ο Θεός,

αλλά δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα και εγκωμιάζουν την αμαρτία.

Αυτό είναι και η μεγαλύτερη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, την αμαρτία να την θεωρούν πρόοδο

και το ηθικό να το λένε κατεστημένο.

Γι' αυτό έχουν μεγάλο μισθό, μεγάλη αξία, αυτοί που αγωνίζονται στον κόσμο και διατηρούν καθαρή ζωή.


Παλιά, αν ένας ήταν διεστραμμένος ή μεθυσος, ντρεπόταν να βγη στην αγορά, γιατί θα τον περιφρονούσαν.

Η μια, αν ήταν λιγάκι παραστρατημένη, δεν τολμούσε να βγη έξω.

Και ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό ένα φρένο.

Σήμερα, αν είναι ένας σωστός, μια κοπέλα λ.χ. αν ζη με ευλάβεια, λένε: “Βρε, πού ζη αυτή!”

Αλλά και γενικά, αν οι κοσμικοί έκαναν μια αμαρτία, οι καημένοι, αισθάνονταν την αμαρτωλότητά τους,

έσκυβαν και λίγο το κεφαλάκι τους και δεν ειρωνεύονταν έναν που ζούσε πνευματικά, αντίθετα τον καμάρωναν.

Τώρα ούτε ενοχή αισθάνονται ούτε σεβασμός υπάρχει.

Τα ισοπέδωσαν όλα. Αν ένας δεν ζη κοσμικά, τον κοροϊδεύουν.ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Α’
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


1) Βλ. Ρωμ. 1, 24-32
XAPA
 
Posts: 7793
Joined: Tue Nov 22, 2011 5:35 pm

PreviousNext

Return to ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest