Η Τεχνική Της Εγκαυστικής

...τα πάντα και αποκλειστικά για την Ιερή Τέχνη της Αγιογραφίας

Η Τεχνική Της Εγκαυστικής

Unread postby marjory » Tue Nov 15, 2011 2:20 pm

.
Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατον Λόγον, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τους Σοι βοώντας.
User avatar
marjory
Site Admin
 
Posts: 3441
Joined: Tue Nov 15, 2011 10:29 am

Return to ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest