Ο Ναός της του Θεού Σοφίας σε 3D

Μοιραζόμαστε φωτογραφίες, χρήσιμες & ενδιαφέρουσες ταινίες, video-σποτάκια και πηγές με οπτικοακουστικό υλικό

Ο Ναός της του Θεού Σοφίας σε 3D

Unread postby marjory » Tue Nov 15, 2011 2:58 pm

Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατον Λόγον, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τους Σοι βοώντας.
User avatar
marjory
Site Admin
 
Posts: 3314
Joined: Tue Nov 15, 2011 10:29 amReturn to MULTIMEDIA

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests