Νέο (δωρεάν) βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς

...για διάφορα ενδιαφέροντα βιβλία που είτε διαβάσαμε είτε μάθαμε ότι αξίζουν της προσοχής μας...Θεολογικού, Ιστορικού κ.α. ενδιαφέροντος...

Νέο (δωρεάν) βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς

Unread postby Εφραίμ » Thu Sep 20, 2012 10:33 pm

Κυκλοφορεί από σήμερα νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Σεραφείμ

Image


Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἐπιθυμῶν νά συμβάλῃ στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀθεϊστικῆς προπαγάνδας πού χρησιμοποιεῖ ἀναίσχυντα τήν θεόσδοτη ἐπιστήμη, πού ἀποτελεῖ κλέος τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς δωρηθείσης εἰς τήν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασθεῖσα ἀθάνατον ἀνθρωπίνην ψυχήν καί διαστρεβλώνει τά πορίσματά της καί ἐπιχειρεῖ ἀναιδῶς νά μετατρέψῃ τό «πῶς» τῆς Δημιουργίας σέ «ποῖος» ὁ Δημιουργός καί ἐπιστρατεύει φαιδρές θεωρίες ὅπως τῆς δῆθεν ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν, τῆς δῆθεν φυσικῆς ἐπιλογῆς καί τῆς δῆθεν τυχαιότητος γιά νά παραπλανήσῃ ἰδίως τούς νέους ἀνθρώπους, ὅτι ὁ κόσμος-κόσμημα ἔχει αἰτία ὄχι τήν ἄπειρη ἀγάπη καί τήν ἀπερινόητη πρόνοια καί σοφία τοῦ αἰωνίου Δημιουργοῦ, ἀλλά τήν ἄλογη καί ἀσυνείδητη καί τυχαία ἐνέργεια ἀτομικῶν καί ὑποατομικῶν σωματιδίων, κυκλοφορεῖ διά τοῦ διαδικτύου καί ἐντός ὀλίγου ἐντύπως, δωρεάν, τόν ἐρανισμό θεμάτων καί ἐννοιῶν πού ἀνατρέπουν τήν ἀθεϊστική προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ ὑπό τόν τίτλο «ΚΟΣΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ; ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;».

Παράκλησις θερμή τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς εἶναι τό κείμενον αὐτό νά διαδοθῇ σέ κάθε νέο καί νέα ἰδιαίτερα μαθητές, σπουδαστές καί φοιτητές γι’ αὐτό καί δίδεται τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἀναπαραγωγῆς καί τῆς διαδόσεως του.


Πατήστε εδώ για να ανακτήσετε και να διαβάσετε το βιβλίο:
http://www.imp.gr/images/Books/KosmosEx ... ourgia.doc


Πηγή: http://www.imp.gr/index.php?option=com_ ... Itemid=136
Ιησούς Χριστός: "Να είστε σε εγρήγορση και να προσεύχεστε, για να μη σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη." (Ματθαίος 26, 41)
User avatar
Εφραίμ
 
Posts: 1344
Joined: Fri Dec 23, 2011 12:53 am

Re: Νέο (δωρεάν) βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειρα

Unread postby Εφραίμ » Thu Sep 20, 2012 10:51 pm

Διαβάστε τα βιβλία του Απόστολου Φράγκου, που υπήρξε κάτοχος πολλών πανεπιστημιακών πτυχίων, καθηγητής πανεπιστημίου θετικών επιστημών στην Αμερική και επιστημονικός σύμβουλος της NASA.
Τα βιβλία είναι άκρως επιστημονικά και είναι πολύ πλούσια τεκμηριωμένα με διεθνή και έγκυρη επιστημονική βιβλιογραφία.
Μέσα από τα βιβλία φαίνεται ξεκάθαρα, ότι η θεωρία της εξέλιξης, ΔΕΝ αποδεικνύεται επιστημονικά, αλλά θεμελιώνεται (η θεωρία της εξέλιξης) πάνω σε κάποιες επιστημονικά ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το επιστημονικό βιβλίο του Α. Φράγκου, «Η συνομωσία της σιωπής».
Επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι και το επιστημονικό βιβλίο του, «Η μυθολογία της σύγχρονης Γεωλογίας».
Τα βιβλία του Α. Φράγκου (έγραψε και άλλα, εκτός από τα δυο προαναφερόμενα), κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Ο Σταυρός» στην Αθήνα.
Ιησούς Χριστός: "Να είστε σε εγρήγορση και να προσεύχεστε, για να μη σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη." (Ματθαίος 26, 41)
User avatar
Εφραίμ
 
Posts: 1344
Joined: Fri Dec 23, 2011 12:53 am


Return to ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests