᾿Εκκλησιαστικοὶ ὕμνοι καὶ μελῳδίες (ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων)

...Ψαλλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω...και στην αιωνιότητα...εντός της Βασιλείας των Ουρανών...

᾿Εκκλησιαστικοὶ ὕμνοι καὶ μελῳδίες (ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων)

Unread postby Dionysios » Fri Mar 29, 2013 4:45 pm

χορῳδία μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν, κυριακὴ τυρινῆς 17/3/2013

᾿Αλέξιος Κατσαρός, λαμπαδάριος τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ (μητροπόλεως) ᾿Αθηνῶν.

Φραγκίσκος Λάβδας, διάκονος, 2013. προστέθηκε στὴν ἀρχή· εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα κυριακῆς τυρινῆς.

Θωμᾶς Συνοδινός, ἱερεύς. προστέθηκε στὴν ἀρχή· ὀπισθάμβωνος εὐχή (17/3/2013)

᾿Επίκεινται καὶ ἄλλες πολλὲς ἐνημερώσεις.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικοὶ ὕμνοι καὶ μελῳδίες (ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Unread postby Dionysios » Sat Mar 30, 2013 1:09 pm

χορῳδία μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν, α΄ χαιρετισμοί, 22/3/2013

Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ἱερεύς, ἠχογραφήσεις. α΄ στάσις χαιρετισμῶν 2013.

᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, ἐπιλογὲς 2013. προστέθηκαν (στὴν ἀρχή) οἱ ἐμμελεῖς ἀπαγγελίες «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε», «῾Υπερένδοξε, ἀειπάρθενε», καὶ «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου» ἀπὸ τοὺς α΄ χαιρετισμούς, 22/3/2013.

᾿Αλέξιος Κατσαρός, λαμπαδάριος τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ (μητροπόλεως) ᾿Αθηνῶν. προστέθηκαν στὴν ἀρχὴ οἱ ἐμμελεῖς ἀπαγγελίες «Καὶ δὸς ἡμῖν» καὶ «῾Η ἐλπίς μου», ἀπὸ τοὺς α΄ χαιρετισμοὺς 22/3/2013.

᾿Εκδηλώσεις τῆς ἱερᾶς συνόδου. προστέθηκαν (στὴν ἀρχὴ) ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐφετινὴ ἐκδήλωσι γιὰ τὴν 25η μαρτίου 1821.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικοὶ ὕμνοι καὶ μελῳδίες (ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Unread postby Dionysios » Sat Mar 30, 2013 11:43 pm

Dionysios wrote:χορῳδία μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν, α΄ χαιρετισμοί, 22/3/2013

Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ἱερεύς, ἠχογραφήσεις. α΄ στάσις χαιρετισμῶν 2013.

᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, ἐπιλογὲς 2013. προστέθηκαν (στὴν ἀρχή) οἱ ἐμμελεῖς ἀπαγγελίες «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε», «῾Υπερένδοξε, ἀειπάρθενε», καὶ «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου» ἀπὸ τοὺς α΄ χαιρετισμούς, 22/3/2013.

᾿Αλέξιος Κατσαρός, λαμπαδάριος τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ (μητροπόλεως) ᾿Αθηνῶν. προστέθηκαν στὴν ἀρχὴ οἱ ἐμμελεῖς ἀπαγγελίες «Καὶ δὸς ἡμῖν» καὶ «῾Η ἐλπίς μου», ἀπὸ τοὺς α΄ χαιρετισμοὺς 22/3/2013.

᾿Εκδηλώσεις τῆς ἱερᾶς συνόδου. προστέθηκαν (στὴν ἀρχὴ) ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐφετινὴ ἐκδήλωσι γιὰ τὴν 25η μαρτίου 1821.


Προστέθηκαν ἐπίσης.

χορῳδία μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν, κυριακὴ ὀρθοδοξίας, 24/3/2013

᾿Απόστολος Παπαδόπουλος, ἐπιλογὲς 2013. προστέθηκε τὸ ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα τῆς κυριακῆς τῆς ὀρθοδοξίας, 24/3/2013.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικοὶ ὕμνοι καὶ μελῳδίες (ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Unread postby Dionysios » Wed May 08, 2013 2:08 pm

χορῳδία μητροπόλεως ᾿Αθηνῶν, ὑπόλοιπες ἀκολουθίες μαρτίου 2013
᾿Αποσπάσματα ἀπὸ τὶς ἑξῆς ἀκολουθίες•
— ὄρθρος καὶ λειτουργία τοῦ εὐαγγελισμοῦ 2013
— β΄ χαιρετισμοὶ 29/3/2013
— ὄρθρος καὶ λειτουργία β΄ κυριακῆς νηστειῶν 31/3/2013.

᾿Απόστολος Παπαδόπουλος. προστέθηκαν (στὴν ἀρχή) δύο ἀκόμη ἠχογραφήσεις, α) τὸ δοξαστικὸν τῶν αἴνων τοῦ εὐαγγελισμοῦ, καὶ β) τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς β΄ κυριακῆς τῶν νηστειῶν.

Δημήτριος Νίκου, ἱερεύς.
Προστέθηκε στὴν ἀρχὴ τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς λειτουργίας τοῦ εὐαγγελισμοῦ 2013.

Βασίλειος Χρυσόπουλος, ἱερεύς
Προστέθηκε (στὴν ἀρχὴ) ἡ β΄ στάσις τῶν χαιρετισμῶν, παρασκευὴ 29/3/2013.

Φραγκίσκος Λάβδας, διάκονος, 2013.
προστέθηκε (στὴν ἀρχὴ) τὸ εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα τῆς β΄ κυριακῆς νηστειῶν, 31/3/2013.


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Last edited by Dionysios on Mon Sep 16, 2013 9:26 pm, edited 1 time in total.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικοὶ ὕμνοι καὶ μελῳδίες (ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Unread postby Dionysios » Mon Sep 16, 2013 4:16 pm

Νικόλαος Βασιλείου καὶ Δημήτριος ᾿Οκτωνιάτης, Εὔβοια.

Ὄρθρος καὶ λειτουργία 24/5/1986

Μνήμη ἁγίας Κυριακῆς 7/7/1986
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικοὶ ὕμνοι καὶ μελῳδίες (ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Unread postby Dionysios » Mon Sep 16, 2013 9:25 pm

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικοὶ ὕμνοι καὶ μελῳδίες (ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Unread postby Dionysios » Mon Sep 23, 2013 8:29 am

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικοὶ ὕμνοι καὶ μελῳδίες (ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Unread postby Dionysios » Tue Oct 08, 2013 10:18 am

᾿Εκοιμήθη αἰφνιδίως ὁ ᾿Απόστολος Παπαχρῖστος (http://www.symbole.gr/forum/viewtopic.php?f=287&t=1533)
᾿Ηχογραφήσεις του ὑπάρχουν ἐδῶ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικοὶ ὕμνοι καὶ μελῳδίες (ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Unread postby Dionysios » Thu Oct 24, 2013 1:36 am

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: ᾿Εκκλησιαστικοὶ ὕμνοι καὶ μελῳδίες (ἀρχεῖον ἠχογραφήσεων

Unread postby Dionysios » Sun Apr 05, 2015 5:29 pm

῾Ομιλίες γιὰ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα (http://www.symbole.gr/litlif/theho/leme).


Αὐτὲς τὶς μέρες στὴν διαδικτυακὴ τηλεόρασι τῆς Πεμπτουσίας θὰ δημοσιεύωνται τηλεοπτικὲς συνεντεύξεις μου γιὰ κάθε μέρα τῆς μεγάλης ἑβδομάδος.

Σάββατον τοῦ Λαζάρου (http://www.pemptousia.gr/video/to-savva ... iki-eorti/)

Κυριακὴ τῶν βαΐων (http://www.pemptousia.gr/video/93737/)


Γιὰ κάθε νέο βίντεο ποὺ θὰ ἀναρτᾶται θὰ γράφω μία ἐνημέρωσι ἐδῶ (http://www.symbole.gr/forum/viewforum.p ... cb70df39c5)

* * *

᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς (http://www.symbole.gr/musice)

Εἰδικὰ γιὰ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα ὑπάρχουν πάρα πολλά. μάλιστα ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις τῆς Συμβολῆς ἔχουν λάβει πολλοὶ ἄλλοι καὶ ἔχουν ἀναρτήσει στὶς ἱστοσελίδες των καὶ στὰ ἱστολόγιά των καὶ στὰ «κανάλια» τους ἢ ἀκόμη ἔχουν κάμει ῥαδιοφωνικὲς κ.λπ. ἐκπομπές, συνήθως χωρὶς νὰ ῥωτήσουν, γιὰ νὰ λάβουν ἄδεια, καὶ κυρίως χωρὶς νὰ παραπέμπουν καὶ χωρὶς νὰ ἐνημερώνουν γιὰ τὴν πηγὴ τοῦ ὑλικοῦ τους· οἱ περισσότεροι — πλὴν ὀλίγων εὐπρεπῶν ἐξαιρέσεων.
Λόγῳ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος πολλοὶ ποὺ ἔχουν σπάνιο καὶ ἀξιόλογο ὑλικό, καὶ ἐνῷ ἀρχικὰ εἶχαν ὑποσχεθῆ ὅτι θὰ τὸ διαθέσουν στὴν Συμβολὴ (ἢ καὶ ἀλλοῦ) προκειμένου νὰ ἀναρτηθῇ δωρεάν, τελικῶς ἄλλαξαν τὴν ἀπόφασί τους. ἀλλὰ καὶ στὴν Συμβολὴ πλέον τὰ τελευταῖα δύο χρόνια σπανιώτατα γίνονται νέες ἀναρτήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. ἄραγε θὰ συναισθανθοῦν κάποιοι πόσο ζημιώνουν τὸ εὐρύτερο σύνολο μὲ τὴν ἐπιπόλαιη συμπεριφορά τους;

᾿Ηχογραφήσεις ὕμνων στὴν Συμβολὴ σχετικὰ μὲ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα· ἐνδεικτικῶς:

– Μὲ τὸν ᾿Ιακωβο Ναυπλιώτη (http://www.symbole.gr/musice/pski/71--1864-1942)

– Μὲ τὸν Παναγιωτίδη (http://www.symbole.gr/musice/pski/929-ap04)

– Μὲ τὸν Πρίγγο (http://www.symbole.gr/musice/pski/75--1892-1964-)

– Πρίγγος καὶ Στανίτσας μαζί (http://www.symbole.gr/musice/pski/551-kpdee)

– Μὲ τὸν Στανίτσα (http://www.symbole.gr/musice/pski/296-2 ... 9-22-58-10)

– Μονὴ Γρηγορίου ῾Αγίου Ὄρους (http://www.symbole.gr/musice/aoath/492- ... 9-15-19-59)

– Μὲ τὸν Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο (http://www.symbole.gr/musice/thmkps/140-chryth)

– Μὲ τὸν ᾿Αθανάσιο Καραμάνη (http://www.symbole.gr/musice/thmkps/975-ak04)

– Μὲ τὸν Τσαμκιράνη (http://www.symbole.gr/musice/thmkps/758-m-tsa-1)

– Μὲ τὸν Χατζόπουλο (http://www.symbole.gr/musice/thmkps/495 ... 9-22-37-33)

– Μὲ τὸν μητροπολίτη Νικόδημο Βαλληνδρᾶ (http://www.symbole.gr/musice/paklie/157--1915-2008-)

– Μονή Πάτμου (http://www.symbole.gr/musice/2010-09-18 ... 332--1990-)

– Χορῳδία π. συνδέσμου ἱεροψαλτῶν (http://www.symbole.gr/musice/pscho/psi/ ... 3-23-33-28)

– Μὲ τὸν Θ. Βασιλικό (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griob/336-tvgw)

– Μὲ τὸν Θ. Καπαρό (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griok/308-theka1)

– Μὲ τὸν Λ. Κουμεντάκη (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griok/782-lakou2)

– Μὲ τὸν Περιστέρη καὶ τὸν Τζελᾶ (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/297-spet-1980), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/1186-spet15), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/298-sp-1982), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/290-spmd-1989), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/291-spmt-1989), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/292-spgw-1989), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/293-spmp-1989), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/294-spgf-1989), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/295-spms-1989)

– Μὲ τὸν Χατζημᾶρκο (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/gri ... 7-07-33-03)

– ἄγνωστοι ψάλτες (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/anp ... 1-21-40-51)

Ἂν ψάξη κανείς, ὑπάρχουν καὶ ἄλλα!

Καλὴ ἀκρόασι καὶ καλὴ μεγαλοβδομάδα. ἐπίσης καλὴ ἀνάστασι καὶ περίλαμπρο τὸ ἅγιον πάσχα νὰ ἔχετε ὅλοι προσωπικῶς καὶ οἰκογενειακῶς.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Next

Return to ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests