ΟΡΘΡΟΣ (πολυέλεοι,καταβασίες,αίνοι,εωθ.δοξαστικά,δοξολογίες)

...Ψαλλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω...και στην αιωνιότητα...εντός της Βασιλείας των Ουρανών...

Re: Θ.Λειτουργία(τρισάγια,χερουβικά,λειτουργικά,κοινωνικά)

Unread postby zenjt » Mon Jan 30, 2012 9:23 pm

Δοξολογία Αγιορείτικη.
Orthodoxathemata.blogspot.com
User avatar
zenjt
 
Posts: 51190
Joined: Wed Nov 16, 2011 7:16 pm
Location: ΚΕΡΚΥΡΑ

Re: ΟΡΘΡΟΣ (πολυέλεοι,καταβασίες,αίνοι,εωθ.δοξαστικά,δοξολογ

Unread postby zenjt » Mon Jan 30, 2012 9:25 pm

Βυζαντινή Μουσική Καταβασίες Χριστουγέννων .Κείμενο: χειρόγραφο Σίμωνα Καρά
Ήχος: Σἰμων Καράς και χορωδία του συλλόγου προς διάδοσιν της εθνικής μουσικής.
Ο ήχος είναι πρώτος και αυτό το βίντεο παρουσιάζει μια εκλογή απο τις καταβασίες των Χριστουγέννων με την ενάτη αργή
Orthodoxathemata.blogspot.com
User avatar
zenjt
 
Posts: 51190
Joined: Wed Nov 16, 2011 7:16 pm
Location: ΚΕΡΚΥΡΑ

Re: ΟΡΘΡΟΣ (πολυέλεοι,καταβασίες,αίνοι,εωθ.δοξαστικά,δοξολογ

Unread postby zenjt » Wed Aug 29, 2012 10:41 pm

Orthodoxathemata.blogspot.com
User avatar
zenjt
 
Posts: 51190
Joined: Wed Nov 16, 2011 7:16 pm
Location: ΚΕΡΚΥΡΑ

Re: ΟΡΘΡΟΣ (πολυέλεοι,καταβασίες,αίνοι,εωθ.δοξαστικά,δοξολογ

Unread postby george1 » Wed Aug 21, 2013 11:26 pm

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ απο τον Παντελεημωνα Καρτσωνα

george1
 


Return to ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests