Η Τεχνική Του Φρέσκου (Νωπογραφία)

...τα πάντα και αποκλειστικά για την Ιερή Τέχνη της Αγιογραφίας

Η Τεχνική Του Φρέσκου (Νωπογραφία)

Unread postby marjory » Tue Nov 15, 2011 2:21 pm

.
Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατον Λόγον, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τους Σοι βοώντας.
User avatar
marjory
Site Admin
 
Posts: 4172
Joined: Tue Nov 15, 2011 10:29 am

Return to ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest