είναι σημείο των καιρών και αυτό άραγε;

και όχι μόνο.......

Moderator: inanm7

είναι σημείο των καιρών και αυτό άραγε;

Unread postby true19 » Tue Jun 28, 2022 8:27 pm

γνωρίζετε οτι μπορεί κάποια στιγμή να πολιορκηθείτε από δαίμονες που δεν θα ξεκολούν από πάνω σας παρά μόνο αν σας διαβάσει ιερέας; Πως μπορεί να ακούτε φωνές να σας λένε τι κάνετε, τι να κάνετε και τι να μην κάνετε, να βλέπουν ο,τι βλέπετε, να σας σχολιάζουν, να σας χτυπάνε, ακόμα και να σας παρενοχλούν σεξουαλικά, να σας ειρωνεύονται, και πολλά άλλα.... ;
true19
 
Posts: 10
Joined: Sun Jan 23, 2022 11:53 pm

Re: είναι σημείο των καιρών και αυτό άραγε;

Unread postby marjory » Tue Jun 28, 2022 9:27 pm

Δυστυχώς ο δαίμονας αναζητά ανοιχτές πόρτες και εισέρχεται εκεί που τις βρίσκει. Αυτός είναι ο ρόλος του: να πειράζει τον άνθρωπο και να προσπαθεί να τον καταβάλει και να τον καταλάβει.
Η ασπίδα μας είναι η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία και η προσπάθεια να αποφεύγουμε πάθη και κακοτοπιές που ανοίγουν πόρτες στους δαίμονες.
Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατον Λόγον, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τους Σοι βοώντας.
User avatar
marjory
Καθολικός Συντονιστής
 
Posts: 4280
Joined: Tue Nov 15, 2011 10:29 am

Re: είναι σημείο των καιρών και αυτό άραγε;

Unread postby true19 » Wed Jun 29, 2022 9:52 am

Έχω συναντήσει δύο περιστατικά. Το ένα ήταν καλόγερος και τον συνάντησα τυχαία στο προαύλιο μιας εκκλησίας χωρίς να μιλήσω μαζί του προσωπικά, όμως ίδια περίπτωση με την δεύτερη, που ήταν μία γυναίκα με την οποία μίλησα αρκετά, αλλά σε γειτονική συνοικία και εκκλησία. Αυτή την διάβασε ο ιερέας δύο φορές. Την πρώτη φορά που της διάβασε την ευχή σταμάτησε να δέχεται χτυπήματα στο σώμα και την άλλη μέρα μετά το δεύτερο διάβασμα του ιερέα μέσα στην εκκλησία, λυτρώθηκε! Κατά την κρίση του ιερέα δεν πρόκειται γιά μάγια, αλλά γιά επιβουλή από κάποιον που ήθελε να της κάνει κακό... Ή ίδια βίωνε ένα απίστευτο φοβερό δαιμονικό σόου επιστημονικής φαντασίας...
true19
 
Posts: 10
Joined: Sun Jan 23, 2022 11:53 pm

Re: είναι σημείο των καιρών και αυτό άραγε;

Unread postby true19 » Fri Jul 01, 2022 2:17 pm

έχω αρκετά βιβλία της σειράς ΕΠΕ, την πεντάτομη ΦΙλοκαλία των ιερών νηπτικων, την σειρά του Μεγάλου Γεροντικού, του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, του Ευεργετινού, βιβλία σύγχρονων αγίων όπως του Αγίου Πα'ισίου, Αγίου Πορφυρίου, κ.α, κι έχω διαβάσει γεγονότα που άγιοι ή λαικοί πολεμήθηκαν από δαίμονες ή μάγια, ειδικά σε ιστορίες του Μεγάλου Αντωνίου, και άλλων πατέρων της ερήμου. Όμως περιστατικό να βλέπει ο δαίμονας και να παρακολουθεί και να χτυπά και να πειράζει με τέτοιον τρόπο έναν απλό άνθρωπο δεν έχω συναντήσει πουθενά και με εκπλήσει αφάνταστα. Δεν ξέρω τι ερμηνεία να δώσω. Υπάρχει κάποιο σχετικό βιβλίο;
true19
 
Posts: 10
Joined: Sun Jan 23, 2022 11:53 pm

Re: είναι σημείο των καιρών και αυτό άραγε;

Unread postby student » Fri Jul 01, 2022 3:10 pm

true19 wrote:Όμως περιστατικό να βλέπει ο δαίμονας και να παρακολουθεί και να χτυπά και να πειράζει με τέτοιον τρόπο έναν απλό άνθρωπο δεν έχω συναντήσει πουθενά και με εκπλήσει αφάνταστα. Δεν ξέρω τι ερμηνεία να δώσω. Υπάρχει κάποιο σχετικό βιβλίο;


Η Καινή Διαθήκη,

2 Και ως εξήλθεν εκ του πλοίου, ευθύς απήντησεν αυτόν εκ των μνημείων άνθρωπος έχων πνεύμα ακάθαρτον,
3 όστις είχε την κατοικίαν εν τοις μνημείοις, και ουδείς ηδύνατο να δέση αυτόν ουδέ με αλύσεις,
4 διότι πολλάκις είχε δεθή με ποδόδεσμα και με αλύσεις, και διεσπάσθησαν υπ' αυτού αι αλύσεις και τα ποδόδεσμα συνετρίφθησαν, και ουδείς ίσχυε να δαμάση αυτόν·
5 και διά παντός νύκτα και ημέραν ήτο εν τοις όρεσι και εν τοις μνημείοις, κράζων και κατακόπτων εαυτόν με λίθους.

38 Και ιδού, άνθρωπός τις εκ του όχλου ανέκραξε, λέγων· Διδάσκαλε, δέομαί σου, επίβλεψον επί τον υιόν μου, διότι μονογενής μου είναι·
39 και ιδού, δαιμόνιον πιάνει αυτόν, και εξαίφνης κράζει και σπαράττει αυτόν μετά αφρού, και μόλις αναχωρεί απ' αυτού, συντρίβον αυτόν· (...διότι πολλάκις πίπτει εις το πυρ και πολλάκις εις το ύδωρ)
40 και παρεκάλεσα τους μαθητάς σου διά να εκβάλωσιν αυτό, και δεν ηδυνήθησαν.
Εγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων...
student
Καθολικός Συντονιστής
 
Posts: 3264
Joined: Tue Nov 15, 2011 4:55 pm

Re: είναι σημείο των καιρών και αυτό άραγε;

Unread postby true19 » Fri Jul 01, 2022 6:28 pm

είχα παρακολουθήσει εξορκισμούς δαιμονισμένων πριν αρκετά χρόνια, σε μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού και σε εκκλησία που φημίζεται γιά αυτούς, οι περιπτώσεις εκείνες έμοιαζαν με τις περιγραφές της Καινής Διαθήκης, όμως αυτές οι δύο περιπτώσεις οι σημερινές, δεν έχουν σχέση με τέτοια δαιμονοκαταληψία. Διάβασα την αφήγηση κάποιου γιά την εμπειρία του σε μασώνική στοά από πνεύματα οδηγούς, που του εξηγούσαν διάφορα πριν του τα πουν αυτοί που τον μυούσαν, αλλά κι αυτο δεν είναι απόλυτα όμοιο. Η ομοιότητα με αυτό είναι οτι ρωτούσαν την παθούσα για το κάθε τι σε κάθε της σχεδόν κίνηση, πχ αυτό είναι μαρμελάδα, πατάτες, βρωμάνε, θέλω καφέ, πόσα θα πληρώσεις- μην τα δώσεις, λέξεις ακατανόητες, πορνικά χτυπήματα, χτυπήματα στο κεφάλι, ειρωνικά επιφωνήματα, απειλές γιά αρρώστιες, διάφορα... Το περίεργο είναι οτι οι φωνές τους ήταν ίδιες με υπαρκτά πρόσωπα...
Σε κάποιο σημείο στις Eπιστολές του Αποστόλου Παύλου γράφει να παραδώσουν κάποιον που αμάρτανε στον σατανά για να μην χαθεί η ψυχή του. Υπάρχει τέτοια παιδαγωγία του Θεού;
true19
 
Posts: 10
Joined: Sun Jan 23, 2022 11:53 pm

Re: είναι σημείο των καιρών και αυτό άραγε;

Unread postby true19 » Sat Jul 02, 2022 7:21 am

Σε κάποιο σημείο στις Eπιστολές του Αποστόλου Παύλου γράφει να παραδώσουν κα άποιον που αμάρτανε στον σατανά για να μην χαθεί η ψυχή του. Υπάρχει τέτοια παιδαγωγία του Θεού;

Στην Επιστολή Προς Κορινθίους Α, κεφάλαιο Ε, στίχος 5 "παραδούναι τον τοιούτον τω σατανά εις όλεθρον της σαρκός, ίνα το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού".

(Μία φράση με ασύλληπτο ίσως βάθος και νόημα....)

Τον καιρό που συνέβη αυτό στην συγκεκριμένη παθούσα, την οποία έχω ξανασυναντήσει κάποιες φορές, κάποια άτομα όντως θέλανε να της κάνουν κακό..... εκείνη σαν άνθρωπος κάποιες φορές νευρίασε μόνη της έβρισε άσχημα, όμως προσπαθούσε να ελκύσει και το έλεος του Θεού με την λίγη προσευχή της, με την λίγη ευχή που είχε και με την ανάγνωση των Χαιρετισμών της Παναγίας πολλές φορές την ημέρα. Λόγω της είχε όμως να πάει εκκλησία και να κοινωνήσει ενάμισυ χρόνο, ενώ οι εχθροί λυσομανούσαν... Κάποια στιγμή αυτά που βίωνε από τους ανθρώπους εντάθηκαν από δαιμονικά δρώμενα.... Απίστευτο, αλλά αληθινό, και θύμα δεν ήταν μόνο η ίδια αλλά και άλλα συγγενικό της άτομο που μένουν μαζί.... Γιατί ο Θεός να επέτρεψε κάτι τέτοιο;;
true19
 
Posts: 10
Joined: Sun Jan 23, 2022 11:53 pm

Re: είναι σημείο των καιρών και αυτό άραγε;

Unread postby true19 » Sat Jul 02, 2022 7:24 am

Σε κάποιο σημείο στις Eπιστολές του Αποστόλου Παύλου γράφει να παραδώσουν κα άποιον που αμάρτανε στον σατανά για να μην χαθεί η ψυχή του. Υπάρχει τέτοια παιδαγωγία του Θεού;

Στην Επιστολή Προς Κορινθίους Α, κεφάλαιο Ε, στίχος 5 "παραδούναι τον τοιούτον τω σατανά εις όλεθρον της σαρκός, ίνα το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού".

(Μία φράση με ασύλληπτο ίσως βάθος και νόημα....)

Τον καιρό που συνέβη αυτό στην συγκεκριμένη παθούσα, την οποία έχω ξανασυναντήσει κάποιες φορές, κάποια άτομα όντως θέλανε να της κάνουν κακό..... εκείνη σαν άνθρωπος κάποιες φορές νευρίασε μόνη της έβρισε άσχημα, όμως προσπαθούσε να ελκύσει και το έλεος του Θεού με την λίγη προσευχή της, με την λίγη ευχή που είχε και με την ανάγνωση των Χαιρετισμών της Παναγίας πολλές φορές την ημέρα. Λόγω της πανδημίας κορονοιού είχε όμως να πάει εκκλησία και να κοινωνήσει ενάμισυ χρόνο, ενώ οι εχθροί λυσομανούσαν... Κάποια στιγμή αυτά που βίωνε από τους ανθρώπους εντάθηκαν από δαιμονικά δρώμενα.... Απίστευτο, αλλά αληθινό, και θύμα δεν ήταν μόνο η ίδια αλλά και άλλα συγγενικό της άτομο που μένουν μαζί.... Γιατί ο Θεός να επέτρεψε κάτι τέτοιο;;
true19
 
Posts: 10
Joined: Sun Jan 23, 2022 11:53 pm

Re: είναι σημείο των καιρών και αυτό άραγε;

Unread postby student » Sat Jul 02, 2022 11:57 am

true19 wrote:...Γιατί ο Θεός να επέτρεψε κάτι τέτοιο;;


Αυτής της ερώτησης αδελφέ έχω πολλά χρόνια στη ζωή μου που έχω πάψει να της επιτρέπω έστω και να αναδυθεί μέσα στο νου και στο πνεύμα μου. Πόσο μάλλον να ακουστεί από τα χείλη μου ή να γραφτεί από το χέρι μου.
Το δε να σκεφτώ έστω ότι θα μπω και σε θέση να την απαντήσω κι όλας, με κάνει να ανατριχιάζω. Είναι δυνατόν, άνθρωποι αμαρτωλοί σαν και του λόγου μου, να αναλάβουν να απαντήσουν στην ερώτηση "γιατί ο Θεός επέτρεψε...."?

Έχω κάνει κι εγώ εκτεταμένα περάσματα ψάχνοντας μέσα στα βαθέα του σατανά, εξετάζοντας μαγείες ξόρκια γητείες, τελετές και δαιμονικές αλληλεπιδράσεις σε διάφορους λαούς και πολιτισμούς καθώς και στις σύγχρονες εκφάνσεις τους. Έχω γνωρίσει και από πρώτο χέρι δαιμονικές παρεμβάσεις, μέχρι σημείου η κοπέλα-θύμα να αρχίσει να έχει αλληλεπίδραση και στο φυσικό πεδίο και να δέχεται τα πρώτα σημάδια φυσικής βίας. Δεν κώλωσα να περπατήσω πολλά τέτοια μονοπάτια στην αναζήτηση πληροφοριών για το πως λειτουργεί ο εχθρός και οι υποτακτικοί του. Αλλά να πάω στο "γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός..." δεν τόλμησα ποτέ. Τρομάζω και μόνο στη σκέψη ότι θα πάει το πνεύμα μου, το τόσο ανάξιο και αποδεδειγμένα ελλιπές, να Του ζητήσει το λόγο.

Δεν μπορώ να σου απαντήσω λοιπόν σε αυτό το γιατί σου, αδελφέ. Δεν τολμάω καν να σκεφτώ κάτι τέτοιο.
Μπορώ να σου πω όμως ότι δεν μου κάνει καμία τρομερή εντύπωση αυτό που περιγράφεις, δεν το βρίσκω ούτε πρωτοφανές ούτε ακραίο, και δεν με εκπλήσσει μιας και έχω συναντήσει σε όλα αυτά τα ταξίδια διάφορες ακραίες καταστάσεις που προκύπτουν όταν, για τον οποιοδήποτε λόγο, οι πόρτες προς τον αόρατο κόσμο έχουν ανοίξει διάπλατα, και όλα αυτά τα όντα που κατοικούν εκεί έξω και σαν λυσσασμένα προσπαθούν να βρούν μια ρωγμή για να μας επιτεθούν και να μας καταπιούν, αποκτήσουν ανεμπόδιστη διάβαση στο νου, στο σώμα και στην ψυχή του ανθρώπου.
Το πως και το γιατί ίσως να προέκυψε η πύλη, ο δρόμος, το άνοιγμα προς το άνθρωπο, ίσως να μπορεί να αναζητηθεί και να συζητηθεί κάποιες φορές. Το "γιατί το επέτρεψε ο Θεός..." απο μεριάς μου τουλάχιστον ...ποτέ.
Εγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων...
student
Καθολικός Συντονιστής
 
Posts: 3264
Joined: Tue Nov 15, 2011 4:55 pm

Re: είναι σημείο των καιρών και αυτό άραγε;

Unread postby true19 » Sun Jul 03, 2022 9:07 pm

Έχετε δίκηο, δεν μας επιτρεπετε να κρίνουμε ή να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις ενέργειες του Θεού.
Σαν απλός άνθρωπος όμως, θάθελα να σας ρωτήσω, αφού έχετε τόσο μεγάλη προσωπική εμπειρία και γνώση σε τέτοια θέματα, αν έχετε συναντήσει ποτέ σας περίπτωση ανθρώπου να πειράζεται από "δαίμονα-κοριό-κάμερα-μεγάφωνο" που να τον παρακολουθεί ασταμάτητα μέρα-νύχτα εικοσιτέσσερεις ώρες το εικοσιτετράωρο, να βλέπει στην κυριολεξία μέσα από τα μάτια του ο,τι βλέπει, να καταλαβαίνει ακόμα και τη σκέψη, και να του μιλάει και να τον σχολιάζει συνέχεια, και να χτυπάει με αόρατες ακτίνες στο σώμα; Κι αυτό να γίνεται ασταμάτητα γιά μήνες;
Η περίπτωση της κοπέλας που αναφέρετε ίσως μοιάζει αλλά με αρκετή επιφύλαξη.
Και πως ονομάζεται αυτό το φαινόμενο τελικά;
true19
 
Posts: 10
Joined: Sun Jan 23, 2022 11:53 pm

Next

Return to ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron